Sirius IT

Sirius IT hjälper Socialstyrelsen med e-tjänster

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 13:00 CEST

Sirius IT bygger det medicinska födelseregistret med hjälp av infratjänster. Enligt lag ska journalinformation från samtliga förlossningar i Sverige lämnas till Socialstyrelsens Medicinska födelseregister. Detta har skett genom att papperskopia på journalinformation sänts i rekommenderade försändelser till Socialstyrelsen.

Totalt rör det sig om drygt 100 000 förlossningar per år, vilket innebär ca 400 000 blankettsidor per år för hela landet. Därefter har Socialstyrelsen manuellt matat in uppgifterna i ett statistik-/verksamhetssystem.

Socialstyrelsen har tagit initiativet till att ta fram en e-tjänstlösning för att effektivisera detta informationsflöde. Nu erbjuder Socialstyrelsen möjligheten för förlossningsklinikerna att via säker informationsöverföring skicka informationen elektroniskt till Socialstyrelsen. För detta nyttjas Infratjänsten Säker informationsöverföring, SHS, hos Sirius IT.

Fördelar och nytta
Förlossningskliniken ”trycker på en knapp” för att elektroniskt överföra den information som idag behöver samlas ihop i pappersbuntar och postas i rekommenderat brev.
Socialstyrelsen slipper den manuella inmatningen. Risken för fel vid inmatningen minskar liksom den manuella hanteringen av de rekommenderade breven.
Största nyttan för Socialstyrelsen ligger i tidsbesparingar och minskade kostnader för manuell registrering samt en effektivare hantering av flödet.

För ytterligare information kontakta gärna Henrik Larsson, försäljningschef Sirius IT, 08-633 22 22