Sirius IT

Sirius IT levererar dokument- och ärendehanteringssystem till Lunds stift

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:53 CET

Lunds stift har valt Sirius IT som leverantör av system för dokument- och ärendehantering.  I avtalet ingår leverans av Diabas och Diabas handläggarstöd samt option på leverans av e-tjänster. Avtalet omfattar även konvertering från befintligt system, installation, utbildning samt service och support.

Lunds stift använder Open Office som kontorsprogramvara. Diabas stödjer numera fullt ut Open Office. Det innebär att våra kunder kan välja att använda Open Office eller MS Office.

Genom leveransen får Lunds stift ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem. Samtidigt infrias önskemålen och behoven av att kunna dela information, skapa en sammanhållen digital kedja i ärendeprocessen, införa ett digitalt handläggarstöd med understödjande arbetsflöden, rationell sammanträdesrutin samt möjligheten att ha ett gemensamt dokumentlager. Det gemensamma dokumentlagret öppnar upp för en central och strukturerad dokumenthantering även utanför ärendeprocessen. Projekthantering, struktur för alla slags dokument och ett arbetssätt där originalgaranti för dokumentet kan åstadkommas är andra möjligheter med det nya systemet.

I takt med att mängden information i verksamheten ökar ställs högre krav på spårbarhet, återsökning, statistik och ett flödesbaserat arbetssätt där information och ärenden kan följas i varje moment. Med den levererade lösningen kan handläggnings- och beslutstider hållas minimala och informationen är i alla led möjlig att söka och spåra.

Tillgängligheten till information såväl internt som externt blir optimal. I och med detta kan man även erbjuda en ökad insyn för informationskonsumenter såsom medlemmar, allmänhet, pressmedia etc.

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt av Skåne och Blekinge. Stiften är Svenska kyrkans regionala nivå och dess huvudsakliga uppdrag är att genom fortbildning och rådgivning stödja och stimulera stiftets församlingar, anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare i deras uppgift. Högsta beslutande organ är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige, som utser en stiftsstyrelse. Stiftskansliets uppgift är att vara kansli för dessa organ och andra nämnder.

För ytterligare upplysningar kontakta
Erika Berggren, affärsområdeschef Sirius IT, 0910-58 66 24, erika.berggren@siriusit.com
Lars-Ove Lindvall, kundansvarig, 0910-58 66 20, lars-ove.lindvall@siriusit.com

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se