Sirius IT

Sirius IT levererar handläggarstöd och e-tjänster till Konsumentverket

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:30 CET

E-tjänsterna för ansökan om organisationsstöd, projektstöd och verksamhetsstöd gör det möjligt för medborgare att direkt på webben lämna in en elektronisk ansökan. Ansökan skrivs under med e-legitimation och skickas in till en handläggare som kan hantera ansökan helt elektroniskt. De nya e-tjänsterna lanseras till vårens omgång för ansökningar från organisationer inom konsumentområdet.

Konsumentverket uppgraderar nu med Diabas Handläggarstöd samt med moduler som möjliggör att kontorsprogramvaran, i detta fall MS Office, direkt kan hämta information som lagras/hanteras i Diabas dokumentarkiv. Modulerna underlättar handläggning och dokumentation och finns även för Open Office. Konsumentverket har sedan tidigare Diabas som dokument- och ärendehanteringssystem.

Avtalet omfattar även plattform för e-tjänster samt leverans av e-tjänster för stöd till organisationer på konsumentområdet. E-tjänster som i sin tur integrerar mot Diabas.

E-tjänsterna integreras automatiskt med Diabas där inkomna ansökningar registreras som en handling på ett ärende eller som en post på postlistan. Handläggning sker i Diabas och Diabas Handläggarstöd. E-tjänsterna realiseras genom användning av i Sirius IT:s Infratjänstplattform.

Diabas Handläggarstöd är ett webbaserat verktyg som förutom att hantera allmänna handlingar även kan användas som projektverktyg. Diabas Handläggarstöd syftar till att stödja handläggningsprocessen genom att tillgängliggöra handläggarens information i en samlad arbetsyta, där handläggaren med stöd av Konsumentverkets mallar kan producera underlag för beslut. Handläggaren har i Diabas Handläggarstöd också utmärkta möjligheter till att återsöka information, dela information med andra aktörer samt sätta behörighet på informationen. Handläggaren väljer själv om informationen som bearbetas skall vara tillgänglig för alla användare, tillgänglig för en grupp av användare eller personlig.

För ytterligare upplysningar kontakta
Erika Berggren, affärsområdeschef Sirius IT, 0910-58 66 24, erika.berggren@siriusit.com
Maud Björkstrand, projektledare Sirius IT, 0910-58 66 07, maud.bjorkstrand@siriusit.com
Lars-Ove Lindvall, kundansvarig, 0910-58 66 20, lars-ove.lindvall@siriusit.com 


 

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se