Sirius IT

Sirius IT stödjer TietoEnator i samarbetet med Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 08:34 CEST

Som framgår av TietoEnators pressrelease daterad 11 september 2008 har Stockholms stad beslutat att förlänga samarbetet med TietoEnator enligt den möjlighet som det befintliga ramavtalet mellan partnerna föreskriver.

Sirius IT:s del i samarbetet omfattar bland annat att tillsammans med Stockholm utveckla e-tjänster som kommer att bidra till enklare och effektivare kontakter mellan staden och dess medborgare och företag. Sirius IT ansvarar också sedan 1 juli för vidareutvecklingen av stockholm.se, en av landets mest välbesökta webbplatser.

Sirius IT bidrar också med sin kompetens kring e-lärande, dvs utbildning via webben. Stockholm stad som arbetsgivare kan med e-lärande ge stora grupper av medarbetare likvärdiga möjligheter att ta del av utbildning.

Inom Sirius IT:s ansvar ligger också utveckling och förvaltning av stadens ledningsinformationssystem och deltar i olika utvecklingsprojekt kring socialtjänstens IT-system.

- Vi är mycket stolta och glada över att få fortsätta arbeta med staden. Vi ser oss som ett bra komplement till TietoEnator, vars starka kundfokus och kvalitets¬strävan stämmer väl med vår inriktning, säger Andreas Wikholm, VD för Sirius IT.
Leveransen till Stockholms Stad är ett samarbete mellan TietoEnator, SiriusIT, SYSteam, Aditro och TeliaSonera. TietoEnator är avtalsägare och har helhetsansvaret för åtagandet.

Ytterligare upplysningar
Andreas Wikholm, VD, 08-633 22 50, andreas.wikholm@siriusit.com
Henrik Larsson, sälj- och marknadschef, 08-633 22 22, henrik.larsson@siriusit.comSirius IT erbjuder expertkonsulting, portal- och e-tjänstlösningar samt större förvaltningsåtaganden och projekt. Företaget levererar även produkter för dokument-, ärende- och arkivhantering. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 160 i Sverige, med djupa kunskaper om den offentliga sektorn och systemen däromkring.
   Sirius IT har ett nära samarbete med sina kunder och har djupgående kunskap om deras verksamhet i kombination med en solid expertis kring den senaste informationstekniken. Därför fungerar Sirius IT som strategisk samarbetspartner i långsiktiga kundrelationer.
   Närhet, värdeskapande, engagemang och proaktivitet är de värden som utgör fundamentet för verksamheten och som Sirius IT strävar efter att efterleva såväl internt som i mötet med kunderna.
   Verksamheten i Sverige bedrivs i bolaget Svenska ITSIRIUS AB.