Sirius IT

Sirius IT tecknar förvaltnings- och utvecklingsavtal med Kulturförvaltningen

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 11:00 CET

Sirius IT har tecknat avtal med Stockholms stad, Kulturförvaltningen, om förvaltnings- och utvecklingsavtal. Avtalet löper inledningsvis under ett år.

Avtalet innebär att Kulturförvaltningen får tillgång till garanterade resurser hos Sirius IT med spetskompetens avseende Platina.

- För Sirius IT innebär avtalet med Kulturförvaltningen att vi i linje med vår strategiska inriktning ytterligare befäster vår position som ledande leverantör av lösningar för dokument- och ärendehantering  till offentlig sektor. Stockholm använder sedan länge Sirius IT:s egen lösning för dokument- och ärendehantering. När staden nu kompletterar med en annan lösning är det ett gott betyg och hedrande för oss att vi väljs till leverantör även här, säger Per-Olov Lindgren, affärsområdeschef på Sirius IT.

Stockholms stads beställning är ett avrop från ramavtalet Infratjänster 2003.


För ytterligare information kontakta:
Per-Olov Lindgren, affärsområdeschef Sirius IT, per-olov.lindgren@siriusit.com, 08-633 22 40
Anna-Karin Ögren, kundansvarig Sirius IT, anna-karin.ogren@siriusit.com, 08-633 22 60


Stockholms stad
är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt. Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar med ansvar för merparten av den kommunala servicen, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Kulturförvaltningen ansvarar för huvuddelen av de kommunalt drivna kulturverksamheterna i staden, t ex Stadsmuseet, samt är arkivmyndighet med ansvar för Stockholms stadsarkiv. Nämnden har även som uppgift att bevara, levandegöra och förmedla stadens kulturhistoriska värden till invånare, besökare och framtida generationer.

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se