Sirius IT

Sirius IT tecknar licensavtal med SLK IT i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 10:53 CET

Sirius IT har tecknat avtal med stadsledningskontoret i Stockholms stad om licenser för e-learning. Avtalet löper under 36 månader.

Avtalet innebär att stadsledningskontoret erhåller ytterligare licenser för stadens användare av den e-learning-plattform som används för publicering av webbaserade nätkurser. Totalt har staden nu 45.000 e-learning-licenser.

E-learning-plattformen, eller Kompetensplatsen som den kallas i Stockholms stad, är en samlingsplats för nätbaserad kompetensutveckling för Stockholms stads anställda. Från Kompetensplatsen kan staden distribuera kurser och utbildningar till stadens anställda, som kan genomföra kurserna på egen hand och på sin vanliga arbetsplats.

- För en så stor och geografiskt spridd organisation som Stockholms stad är nätbaserade kurser och utbildningar ett effektivt sätt att utveckla medarbetarnas kompetens. Att utnyttja möjligheterna med IT-baserade kompetenshjälpmedel stämmer väl med stadens vision om att vara en av världens bästa städer inom IT och e-förvaltning. Vi på Sirius IT är stolta över att vara en partner till Stockholm i detta arbete, säger Andreas Hjalmarsson, affärsområdeschef på Sirius IT.

Stockholms stads beställning är ett avrop från ramavtal.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Hjalmarsson, affärsområdeschef Sirius IT, andreas.hjalmarsson@siriusit.com, 08-633 25 20

Anna-Karin Ögren, kundansvarig Sirius IT, anna-karin.ogren@siriusit.com, 08-633 22 60


Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt. Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar med ansvar för merparten av den kommunala servicen, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.
Stadsledningskontoret har ett övergripande ansvar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter. Koncernledningen för stadens bolag ingår i stadsledningskontoret.

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se