Socialdepartementet

SiS får i uppdrag att stärka missbrukarvården

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 12:19 CET

Regeringen har idag beslutat om att ge Statens institutionsstyrelse,
SiS, ett uppdrag som ska förstärka missbrukarvården.

Uppdraget innebär att SiS ska utveckla och pröva en modell för att
förstärka vårdkedjans alla delar samt ge ökad kvalitet på vården, både
i tvångsvården, som är SiS direkta ansvar, och i den eftervård i
frivillig form som skall följa på tvångsvården.

Uppdraget, som ska genomföras som en försöksverksamhet, ska genomföras
i nära samarbete med socialtjänsten, och med beaktande av ett
brukarperspektiv mellan år 2004 och 2006.

SiS tilldelas 7 miljoner kronor om året för försöksverksamheten.

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Annika Mansnérus
Kansliråd
08-405 40 24