SIS, Swedish Standards Institute

SIS förbereder standardiseringsarbete för ”Molnet”

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 13:49 CET

Samtidigt med det svenska initiativet kommer ISO med förslag på en internationell standardisering för begreppet Cloud Computing. ISO har även inrättat en studiegrupp för detta vilket tidsmässigt stämmer väldigt väl in med det svenska projektet.

Den 15 januari 2010 träffades flera intressenter hos SIS för en första diskussion om etablering av ett projekt hos SIS för ”Molnet-standardisering”. Under mötet där representanter från Microsoft, ECRU, ITMedlarna och SineQra deltog, fattades ett beslut om att gå vidare med sonderingarna och en skiss till ett projekt upprättades.

-Vi tycker att det är väsentligt att nå ut eftersom Molnet både nationellt och globalt bedöms få stora konsekvenser för sättet att hantera IT. Det är viktigt att alla från IT-och hårdvaruleverantörer till distributörer och slutkunder får vara med och påverka det internationella arbetet kring en standardisering, säger Torbjörn Cederholm, områdeschef informationshantering på SIS.

- Ett nytt intressentmöte kommer att hållas på SIS den 27 januari där flera IT-leverantörer men också myndigheter och konsultföretag är välkomna att delta. Syftet med mötet är att ta ställning till om ett vidare arbete ska genomföras i SIS regi och att diskutera vilken nytta ett standardiseringsarbete kan generera och för vem, fortsätter Torbjörn Cederholm.

Bakom initiativet står ITMedlarna som har sett ett behov av en standardisering av Molnet, de som köper respektive levererar tjänster förstår inte alltid varandra. I och med att Molnet och allt som rör det är relativt nytt finns ingen överenskommen terminologi och begreppsbetydelse och missförstånd uppstår ofta någonstans i kedjan mellan de olika intressenterna.

- Det finns stora möjligheter för Sverige att stå i täten i den nya molnövergången men det kommer att krävas bättre förståelse kring begrepp, säkerhet och standarder innan vi kan använda den fulla potentialen, säger Daniel Akenine på Microsoft Svenska AB. 

För mer information:
Torbjörn Cederholm , områdeschef informationshantering SIS
Telefon: 08-555 520 38 eller 0707-10 60 99, E-post: torbjorn.cederholm@sis.se

Olle Axenborg, informationsdirektör SIS 
Telefon: 08-555 520 19 eller 0733-83 70 70, E-post: olle.axenborg@sis.se