SIS, Swedish Standards Institute

SIS startar nytt projekt om byggnaders uthållighet

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:54 CET

Kunskap om en byggnads livslängd utgör en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra livscykelanalyser för miljöanpassat byggande. Nu startar SIS, Swedish Standards Institute det nya projektet Uthållighet hos byggnadsverk, som inom tre år ska leda fram till nya Europastandarder inom området.

Uthållighetsplanering av byggnader innebär att projekteringen sker med fokus på en byggnads hela livslängd och som därmed ger en bättre kontroll av miljöbelastning och kostnader av en byggnads hela livscykel. På samma sätt blir också underhållsplanering för fastigheter mer miljö- och kostnadseffektiv.

Den svenska gruppens mål är att svensk erfarenhet och kunskap kommer det europeiska arbetet till nytta, som är indelat i tre delar; miljöprestanda hos byggnadsverk, livscykelkostnad för byggnader och miljödeklarationer för byggprodukter.

– Inom den europeiska och svenska gruppen syftar arbetet till att ta fram standarder för ramverk och beräkningsmodeller för att kunna bestämma uthållighet hos byggnadsverk. Dessutom vill vi ta fram hjälpmedel för hur man ska kommunicera den framtagna uthållighetsinformationen mellan företag och användare, säger Margareta Lönnsjö, projektledare på SIS.

Systemet är frivilligt men förväntas bli ett använt europeiskt system som är avsett att tillämpas av alla länder inom EU och EES. Det är därför viktigt att Sverige håller sig framme med svensk kunskap nu när metoderna skall tas fram.

De som berörs av de framtida standarderna är fastighetsägare, fastighetsförvaltare, materialproducenter, entreprenörer, projektörer och byggforskare.

I det nystartade svenska projektet deltar Miljöstyrningsrådet, Assess Ecostrategy, Byggmaterialindustrierna, Högskolan i Gävle, Ramböll, Sandvik och Trätek. Projektet är fortfarande öppet för fler representanter från den svenska industrin, organisationer och myndigheter som berörs av detta och som är intresserade att gå med i projektet.

För ytterligare information:
Margareta Lönnsjö, projektledare på SIS, tfn 08-555 520 82, margareta.lonnsjo@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig på SIS, 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se