Statens Institutionsstyrelse, SiS

SiS ungdomsvård bra exempel för Turkiet

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:50 CET

Statens institutionsstyrelse, SiS, står som värd för en delegation från Turkiet som studerar det svenska systemet för unga lagöverträdare. Samverkan mellan svenska myndigheter som SiS, socialtjänsten, åklagarmyndigheten och polisen är i särskilt fokus. På torsdag besöker delegationen SiS ungdomshem Råby i Lund. Institutionen har bland annat resurser att ta emot ungdomar placerade enligt LSU (lagen om sluten ungdomsvård).

Turkiet är ett kandidatland som förhandlar om att bli medlem i EU. SiS bistår EU-kommissionen i förändringen av systemet för unga lagöverträdare i Turkiet. Arbete med unga lagöverträdare är ett av flera områden som kräver förändringar om Turkiet ska nå upp till europeisk standard. Delegationen från Ankara består av tjänstemän från justitiedepartementet.

Besöket på SiS ungdomshem Råby sker av flera skäl. Institutionen har en sluten mottagningsavdelning för LSU-dömda. Här vårdas ungdomar som är dömda till sluten ungdomsvård i stället för fängelse. SiS ungdomshem Råby är också en av SiS två institutioner som bedriver MultifunC, en behandlingsmodell för pojkar och flickor i åldrarna 14-18 år med allvarliga beteendeproblem som kriminalitet, missbruk, utagerande och aggressivitet. På MultifunC i Lund behandlas pojkar. SiS roll under besöket är också att visa att alla våra behandlingsinsatser är viktiga för att motverka återfall.

Studiedagarna i Sverige inleddes på tisdagen med besök på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum och socialtjänsten i Stockholm. Ett viktigt inslag har varit att förklara hur betydelsefull socialtjänsten är i rättsprocessen. Vidare har delegationen besökt Rikspolisstyrelsen som redogjort för lagföring för unga samt Citypolisens ungdomsrotel som berättat om vikten av snabba utredningar.

Det är andra gången EU-kommissionen skickar en delegation från Turkiet till Sverige. Representanter för landets justitiedepartement var här för ett år sedan och SiS var dessutom inbjuden som föreläsare våren 2010 på ett seminarium för högre tjänstemän inom rättsväsendet på plats i Turkiet.
Tf Presschef Judit Hadnagy
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-605 5681
judit.hadnagy@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.