Fastighetskontoret, Stockholms stad

SISAB 2016 års vinnare av hållbarhetspriset ”Två blir mer”

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 08:00 CEST

SISAB får Stockholms stads forum för hållbara fastigheters pris ”Två blir mer” för sitt arbete med att minska energianvändningen i projektet ”Energiagenterna”. Genom att arbeta med beteendeförändringar tillsammans med barn och pedagoger, har de lyckats göra en betydande energibesparing i de deltagande förskolorna.

– Energiagenterna är ett bra och klokt exempel på hur fastighetsägare och förvaltare kan uppnå resultat i sitt hållbarhetsarbete i samverkan med hyresgäster. Att arbeta med attityd- och beteendeförändringar redan i tidig ålder lägger en god grund för vår ambition att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör och medlem av juryn.

Priset delas ut i samarbete med Sweden Green Building Council och överlämnandet skedde i Stadshuset igår. Priset ska stimulera fastighetsägare och förvaltare till ett aktivt hållbarhetsarbete i befintliga byggnader och i samverkan med hyresgäster.

– Vår vision med projektet har varit att ge barnen och pedagogerna som diplomeras som energiagenter kunskap och engagemang om energi som de sedan kan ta med sig vidare i livet, säger Claes Magnusson, VD på SISAB.

– Trots att fastighetsägare och hyresgäster har så olika uppdrag, kan vi hjälpas åt för att nå såväl gemensamma som enskilda mål. Att vårt arbete uppmärksammas är fantastiskt roligt, inte minst för fortsättningen av projektet, säger Claes Magnusson.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter, är ett samarbete mellan Stockholms stad, privata fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Forumet verkar för att fastighetsägare och fastighetsförvaltare i dialog och samverkan med hyresgäster och boende ska stödja varandra i hållbarhetsarbetet i det byggda beståndet.

Kontakt

Linda Laine, kommunikationsstrateg, fastighetskontoret i Stockholms stad
08-508 26 829
linda.laine@stockholm.se

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov - exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.