Be Green Umeå

Sista chansen att bli testresenär

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 08:55 CEST

Be Green Umeå har, vid flertalet tillfällen sedan 2009, erbjudit bilister chansen att testa bussen gratis. Något som lett till att många som tidigare åkt bil, idag åker buss till och från jobbet. Det är dags för stor final och därför rekryteras nu så många som 100 nya hållbara resenärer till aktiviteten. Så du som (nästan) aldrig åkt buss – vi söker DIG!

I Be Green Umeås testresenärsaktiviteter får en utvald skara bilister chansen att testa ett hållbart färdmedel, helt kostnadsfritt, under en månad. Bilisterna får ett 30-dagars periodkort på Umeås
lokalbussar som ska användas istället för bilen. I tidigare aktiviteter har målgruppen oftast varit
vissa stadsdelar eller länstrafiksträckor som t.ex. Sävar-Umeå och Vännäs-Umeå.

Resultatet från föregående testresenärsaktiviteter har visat att ca 60 % av deltagarna fortsätter att åka buss även när de själva måste betala för det.

Nu när sista aktiviteten planeras har Be Green Umeå tillsammans med Ultra beslutat att utöka antalet deltagare samt att använda sig av hela lokaltrafiknätet. Alla som bor och arbetar inom området som
trafikeras av Ultras bussar, men som i nuläget använder bilen som färdmedel, kommer
ha möjlighet att delta.

Under oktober månad kommer den utvalda gruppen om 100 personer att få testa på sitt nya och
mer hållbara sätt att resa. De som vill vara med måste anmäla sitt intresse på www.begreenumea.se/ultra senast den 21 september.


Kontakt:

Be Green Umeå

Linda Whyte   

090- 16 49 61 

linda.whyte@umea.se 

Ida Lundström

090- 16 49 65

ida.m.lundstrom@umea.se

Be Green Umeå är Umeå kommuns projektkontor för hållbarhetsprojekt.

Be Green Umeå hjälper dig på vägen på ett mer hållbart liv. Vi ger dig tips och inspirerande råd som underlättar för dig att bli en grönare medborgare.