Compare Karlstad

Sista chansen: Compare-lunch om Digitala Värmland

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 08:00 CEST

Sista chansen på tisdag (30 september) för anmälan till Compare-lunchen nästa fredag (3 oktober) med Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun om Digitala Värmland. 

Lunchmötet blir en introduktion till den regionala digitala agenda för Värmland och en kommande lansering av Digitala Värmland som samarbetsforum för att målen i den digitala agendan ska kunna uppfyllas på bästa sätt.

Compare-lunchen är en öppen mötesplats för alla som är intresserade och vill veta mer om möjligheterna IT - i det här fallet om den regionala digitala agendan för Värmland som sätter fokus på sex strategiska områden: ● Tillgång till bredband; ● Digitalt innanförskap; ● e-Tjänster/e-Förvaltning; ● e-Hälsa; ● Näringsliv, entreprenörskap & innovation; ● Skola & undervisning.

Den regionala digitala agendan för Värmland har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget i Värmland samt Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun. Samtliga kommuner i Värmland och Karlstads universitet har också varit involverade i arbetet med att ta fram en konkret handlingsplan för den framtida digitala utvecklingen i Värmland under perioden 2014-2020.

Nu är det dags att förverkliga handlingsplanen. Med mer än 100 kvalificerade IT-företag i Compare, med den samlade IT-kompetens som finns vid Karlstads universitet, med de offensiva IT-satsningar som görs av Karlstads kommun och länets övriga kommuner, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen och Region Värmland finns förutsättningarna att lyckas med målsättningarna i den regionala agendan - att genom samverkan utveckla regionen med hjälp av digitaliseringen. 

Intresserad av att delta i denna samverkan redan från början? Då får du inte missa detta lunchmöte!

Compare-lunch:

  • När: Fredag 3 oktober kl 11:30-13:00
  • Var: Elite Stadshotellet i Karlstad
  • Kostnad: 100 kr per person som betalas på plats.
  • Anmälan: Senast tisdag 30 september via denna länk >> 
  • Målgrupp: Lunchen är öppen för alla intresserade - bjud gärna med arbetskamrater, kunder och kollegor för att nätverka.
  • Program: Presentation av den regionala digitala agendan för Värmland och tankarna om hur regionen genom samverkan ska utvecklas till Digitala Värmland.
  • Medverkande: Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland) - projektledare för RDAV (Regional Digital Agenda Värmland); Anna Hamr (Karlstads kommun) – IT-projektledare på kommunledningskontoret; Sara Johansson (Region Värmland) – samhällsplanerare;

...............................................................