Skatteverket

Sista chansen för företagare att få skattefri utdelning

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 11:30 CEST

Vid årsskiftet försvinner möjligheten för 10 000-tals småföretagare som driver aktiebolag att ta ut en del av vinsten från sitt företag utan att betala skatt. Nästa år upphör nämligen möjligheten att använda det så kallade sparade lättnadsutrymmet i deklarationen.

- Vi ser att många som äger aktiebolag fortfarande har kvar möjligheten att minska sin skatt. Därför skickar vi nu brev till de 65 000 personer som berörs. Före årsskiftet måste de ha genomfört en aktieutdelning eller aktieförsäljning för att kunna utnyttja sitt sparade lättnadsutrymme, säger Jim Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

År 2006 ändrades skattereglerna och skatten sänktes på aktieutdelningar i onoterade aktiebolag. I samband med det togs möjligheten bort för fåmansföretag att göra skattefria utdelningar – de så kallade lättnadsreglerna. Under en övergångsperiod på fem år har det gått att ta i anspråk ett sparat lättnadsutrymme.

Över 65 000 företagare har fortfarande kvar sparade lättnadsutrymmen. Ungefär 30 000 av dem har kvar sparade lättnadsutrymmen som överstiger 10 000 kronor.

För att kunna utnyttja möjligheten till skattefri utdelning eller försäljning måste utdelningen respektive aktieförsäljningen ske under kalenderåret 2010. Uppgifterna ska sedan föras in på blankett K10 i samband med deklarationen 2011.

Uppgifterna om sparade lättnadsutrymmen finns förtryckt i inkomstdeklarationen 2010 för alla delägare i fåmansföretag.

Jim Gustavsson, verksamhetsutvecklare
Tfn: 010-574 87 54

Pressjour:
Tfn: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se