Världsnaturfonden WWF

Sista chansen i år söka pengar för nyskapande naturvård

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 11:19 CEST

Nu har lovande projekt och idéer chansen att testas och vidareutvecklas med hjälp av medel från Världsnaturfonden WWF – bidrag som förhoppningsvis ska sätta extra fart på naturvården. Sista ansökningsdag är den 16 september.

– Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i naturvårdens frontlinje och som kan bidra till värdefullt nytänkande inom svensk naturvård. Projekten ska ha en potential att främja biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken i Sverige, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Genom WWF:s stöd ska lovande projekt och idéer få möjlighet att testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala. Det kan handla om utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt, etcetera.

WWF:s satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen delas ut en gång per år till ett antal projekt i form av projektbidrag. Stödet kan sökas av privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag. Exempel på projekt som hittills tilldelats projektstöd är Utveckling av en snorkelled, Ny teknik för naturinformation via smart phone, Vattenkraftens roll i ett ekologiskt hållbart energisystem, Floraväkteri i fjällen samt Optimera skoglig naturvård via insekters doftämnen.

För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken krävs mer insatser och kanske även nya angreppssätt. Hur ska Sverige nå sina miljömål, hur får vi en hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystem, hur optimerar vi naturvården, hur bevarar vi våra kulturlandskap och biologisk mångfald?

Under Världsnaturfondens tak för innovativ naturvård finns även stiftelserna Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Florafonden och Skogsfonden STORA-WWF. Ansökan om medel från dessa görs på speciella blanketter och behandlas och delas ut samtidigt som medlen för innovativ naturvård.
 
Ansökan ska vara inskickad till WWF senast den 16 september 2013
Ansökningshandlingar, kriterier samt information om innovativ naturvård samt de tre stiftelserna Stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Stiftelsen Florafonden och Stiftelsen Skogsfonden STORA-WWF finns på:
www.wwf.se/innovativnaturvard

För frågor och mer information, kontakta:
Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare WWF, 0736-52 97 09
Katarina Herou, tf pressansvarig, WWF, 0702-82 51 25