Informatörsnätverket i Värmland

Sista chansen: Mentorprogrammet fortsätter - vill du vara med?

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 07:00 CET

Mentorprogrammet fortsätter - vill du vara med?
Efter ett lyckat startår för Informatörsnätverkets mentorutbyte söker vi nu intresserade mentorer och adepter för 2010.
Under 2009 träffades 15 par mentorer/adepter och utbytet får mycket gott betyg bland deltagarna. Mentorskapet sker på frivillig bas, är kostnadsfritt och adepten ansvarar för innehåll och dokumentation vid träffarna.
Vill du bli mentor och dela med dig av dina erfarenheter till en färskare kollega i branschen? Eller vill du vara adept och utvecklas inom något särkilt område? Hör av dig till Malin Kornfeld (malin.kornfeld@ordbild.se) eller Torsten Jarnstam (torsten724@yahoo.se) senast 17 februari.

Påminnelse: Erfarenheter av sociala medier efterlyses

Fredag 16 april håller Informatörsnätverket ett Så Gör Vi-seminarium om sociala medier. Nu efterlyser vi medlemmar i nätverket som kan delge sina erfarenheter av att använda sociala medier. Kontakta Sven Carlsson (sven.carlsson@compare.se) med tips och idéer.

.........................................................................................

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum där regionens informatörer kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket vill också fungera som brobyggare mellan regionens företag och organisationer för att öka samarbetet dem emellan. Nätverket vill därmed bidra till att stärka länets konkurrenskraft. Nätverket drivs ideellt utan medlemsavgifter och har idag drygt 200 medlemmar.

Läs mer om Informatörsnätverket i Värmland

Vår webbplats (www.compare.se/informator)

Vårt pressrum (www.newsdesk.se/pressroom/informatorsnatverket)

För kostnadsfritt medlemskap - kontakta någon i nätverkets styrgrupp.

.........................................................................................