HQ Fonder AB

Sista dag för handel med aktier i HQ Fonder är tisdagen den 25 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 13:48 CEST

Med anledning av den förestående fusionen med Hagströmer & Qviberg AB kommer den sista handelsdagen med aktier i HQ Fonder AB att vara tisdagen den 25 oktober 2005.

Som tidigare meddelats upplöses HQ Fonder AB i och med att Bolagsverket registrerar fusionen, vilket beräknas ske fredagen den 28 oktober 2005. HQ Fonder AB har därför ansökt om avnotering från Stockholmsbörsen och sista noteringsdag är onsdagen den 26 oktober 2005 (varvid sista handelsdag är tisdagen den 25 oktober 2005).

De nyemitterade stamaktierna i Hagströmer & Qviberg AB som utges som fusionsvederlag beräknas därmed vara bokförda på de berättigade mottagarnas konton tisdagen den 1 november 2005.

”Det är glädjande att konstatera att HQ Fonder som fristående bolag kraftigt ökat intäkter, resultat och lönsamhet. HQ Fonders organisation och verksamhet kommer nu att utvecklas vidare inom Hagströmer & Qviberg” säger HQ Fonders VD Hans Hedström.

Stockholm den 19 oktober 2005

HQ FONDER AB


Hans Hedström
Verkställande direktör


Frågor besvaras av Hans Hedström (08-5220 2600)


HQ Fonder AB (publ) • Box 7828, 103 97 Stockholm • Besöksadress: Regeringsgatan 48, uppgång A plan 10
Telefon: 08-5220 2600 • Telefax: 08-5220 2610 • Styrelsens säte: Stockholm • Org.nr: 556602-2777 • www.hqfonder.se