Jays AB (publ)

Sista dag för handel med Jays BTU är den 22 november 2011

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 16:18 CET

Jays ABs BTU (ISIN SE0004269439) handlas sista dagen före omvandling till aktier och teckingsoptioner den 22 november 2011.

Varje BTU kommer att omvandlas till två (2) aktier och en (1) teckningsoption. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner beröknas vara slutförd den 29 november 2011.

Efter registreringen hos Bolagsverket uppgår utestående aktier i Jays till 5 865 231.

Antalet teckningsoptioner (serie 2011/2012, ISIN SE0004269561) uppgår till 1 173 046. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Jays till kursen 10,00 kronor. Teckningsperioden löper fram till och med den 30 april 2012.

Jays avser att återkomma med information avseende eventuell handel i teckningsoptionen.


För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)

Mobil: +46 (0)733-730 770

E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Jays AB (publ) develops, designs and produces earphones and equipment for portable media players. Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for the perfect sound – the sound that affects and inspires user’s body and soul. The company is expanding rapidly and its products are being sold in more than 25 countries worldwide.