Miris AB

SISTA DAG FÖR HANDEL MED MIRIS HOLDING BTA DEN 27 JANUARI 2010

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 12:22 CET

Sista dag för handel med Miris Holding AB:s betalda tecknade B-aktie (MIR BTA) är den 27 januari 2010. Första dag för handel med omvandlade aktier är den 3 februari 2010. MIR BTA avlistas den 28 januari 2010.

Totalt antal BTA:er som tecknades i företrädesemissionen uppgår till 9.523.981 st. Därtill har 1.711.712 aktier registrerats i samband apportemissionen av LOSAB. Totalt antal utestående aktier i Miris Holding AB efter genomförd företrädesemission och efter apportemissionen uppgår till 20.759.674 st. Miris Holding håller även på att registrera en kvittningsemission om totalt 1.487.590 aktier. Totalt antal utestående aktier efter genomförd kvittningsemission uppgår till 22.247.264 st.

Information om den betalda tecknade aktien:
Kortnamn: MIR BTA
ISIN-kod: SE0003045061
Orderbok-ID: 69911
Antal BTA: 9.523.981
Kvotvärde: 0,80 kr
Sista handelsdag: 27 januari 2010
Stoppdag/ Avstämningsdag: 1 februari 2010
Första dag för handel med omvandlade aktier: 3 februari 2010

Uppsala den 26 januari 2010

För ytterligare information kontakta:
Tony Malmström
VD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: tony.malmstrom@miris.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Pressrelease 2010-01-26.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Miris

Om Miris Holding
Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom livsmedel, bröstmjölk och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom försäljning till kunder i totalt 32 länder.