Senzime AB

Sista dag för handel med Senzime BTA den 5 juli

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 09:03 CEST

Uppsala, 3 juli, 2013. Sista dag för handel med den betalda aktien i Senzime BTA är den 5 juli 2013. Första dag för handel i de nya aktierna är den 9 juli 2013.

Emissionen medför att antalet aktier i Senzime utökas med 2 204 449 stycken och att bolagets aktiekapital ökas med 5 511 122,50 SEK. Efter nyemissionen uppgår bolagets aktiekapital till  555 615 SEK, fördelat på 11 022 246 stycken aktier.

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD

Tel. +46 (0)18 51 56 40

Mobil +46 (0)708 16 39 12

e-post: lena.soderstrom@senzime.com

 

Om Senzime

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande förbrukningsmaterial och tillbehör. Utrustningen möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av viktiga ämnen, bland annat glukos (socker), i biologiska vätskor. Många moderna läkemedel tillverkas av levande celler som hämtar sin näring ur en glukoslösning. Glukosnivån bör mätas kontinuerligt för att säkerställa maximal produktivitet i tillverkningen och BioSenz är ett analysinstrument som löser denna uppgift. Instrumentet lanseras globalt av Applikon, Senzimes marknadsledande partner. Kontinuerlig glukosmätning behövs även inom sjukvården för att öka patientöverlevnaden vid komplicerade kirurgiska ingrepp. Ett annat område där online-mätning kan vara värdefull är inom dialysvården. För dessa ändamål utvecklar bolaget instrumentet CliniSenz. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget.