Trimera AB

Sista dag för handel med Trimera BTA 2 den 19 oktober 2010

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 11:10 CEST

Trimera AB betalda tecknade aktie 2 (TRIA BTA 2) handlas sista dagen före omvandling till aktier den 19 oktober 2010.

Stoppdagen/avstämningsdag är den 22 oktober 2010.

14 199 858 nya aktier (TRIA) har registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 26 oktober 2010.

Efter registreringen hos Bolagsverket uppgår antalet utestående aktier Trimera AB till totalt 28 818 807 aktier.Trelleborg den 18 oktober 2010

För mer information, vänligen kontakta Lars Israelsson Trimera på telefon 0410-71 45 00 eller via
e-post lars.israelsson@trimera.seTrimera AB (publ) tillgodoser behovet av energieffektivt boende kompletterat med byggrelaterade produkter och tjänster i Syd- och Mellansverige.
Trimera ska erbjuda allt ifrån totalentreprenader till enskilda tjänster och produkter till i huvudsak privatpersoner och mindre företag som värderar personlig service, hög kvalitet och god totalekonomi. Trimera AB (publ) är sedan 2005 anslutet till AktieTorget.