Sundsvalls kommun

Sista dialogmötet: Vad tycker sundsvallsborna om kulturen i Sundsvall?

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 07:31 CEST

På torsdag arrangerar Sundsvalls kommun vårens sista dialogmöte kring framtidens kultur. Alla som bor och verkar i kommunen är välkomna att tycka till och diskutera. Mötet den 26 maj, ”Kultur för vem och av vem”, fokuserar på tillgänglighet och delaktighet.

Sundsvalls kommun vill bygga framtidens kultur, av och för sundsvallsborna och då är det självklart viktigt att så många synpunkter som möjligt kommer fram. Alla som bor här har därför varit välkomna att tycka till under en rad dialogmöten som arrangerats av Kultur- och fritidsförvaltningen.

- På torsdag diskuterar vi tillgänglighet och delaktighet. Vi vill veta vilka hinder det finns för att delta i kulturlivet och hur kulturlivet kan bli mer tillåtande och öppet, berättar Anna Molin, kultursekreterare.

Fyra öppna dialogmöten
Hittills har fyra möten hållits varav ett hade fokus på ungas kulturliv. Mötesdeltagarna har fått lyssna på föredrag och arbetat med olika frågeställningar i mindre grupper som sedan diskuterats. Cirka hundra personer har deltagit vid de fyra träffarna.

- Många synpunkter har handlat om behovet av olika mötesplatser för att ta del av eller utöva kultur i kommunen. Överlag har vi har fått in viktiga synpunkter som nu fungerar som ett underlag när vi tar fram den kulturpolitiska strategin. Den kommer att ange de viktigaste byggstenarna för kulturpolitiken de närmaste åren, säger Anna Molin.

Ållateatern Sweden om delaktighet
Under torsdagens träff på Kulturmagasinet medverkar Ållateatern Sweden som berättar om varför det är så viktigt med delaktighet i den skapande processen.

Tid och plats Programsalen, Kulturmagasinet kl.18.00-20.00

För mer information, se www.sundsvall.se/kulturpolitiskstrategi

Eller kontakta Anna Molin, Kultursekreterare, Kultur och fritid/Sundsvalls museum

Mobil: 070 – 185 76 99. Epost: anna.molin@sundsvall.se