Västra Götalandsregionen

Sista klubbslaget för regionens ordförande i fullmäktige

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 12:19 CEST

I samband med Västra Götalandsregionens fullmäktigesammanträde avtackades ordföranden Hans Aronsson. Han har suttit på sin post ända sedan regionen bildades och upplevt en pionjärresa som redan är historisk.

 

Politikern Hans Aronsson (S) är starkt förknippad med Västra Götalandsregionen. Han valdes som ordförande vid regionfullmäktiges första sammanträde i november 1998. Då hade han redan hunnit arbeta ett år med förberedelserna av det som skulle bli Västra Götalandsregionen, som ordförande för Sammanläggningsdelegerade, en församling från de tre landstingen samt Göteborgs kommun.

- Detta var inledningen på en mycket händelserik period i västsvensk politik, säger Hans Aronsson.

Turbulent är ett annat uttryck, som ofta används för att beskriva starten på den nybildade organisationen.

Som regionfullmäktiges ordförande fick Hans Aronsson se hur den ena politiska ledningen avlöste den andra – och den tredje.

En minoritetsregering med Socialdemokraterna avlöstes redan efter två veckor.
Istället tog en borgerlig allians över. Detta varade fram till september år 2000, då dagens blocköverskridande majoritet kom överens om att styra Västra Götalandsregionen.
En post var dock hela tiden oförändrad – Hans Aronssons.

- Som ordförande och talman för regionfullmäktige är jag till för alla ledamöter och ska visa respekt för den majoritet som finns. Jag fann inga större svårigheter att leda arbetet och jag hoppas att man uppskattade min objektivitet, säger Hans Aronsson.

De tolv åren beskriver Hans Aronsson som ”en resa fylld av prövningar”. Inledningsvis brottades regionledningen, bland annat, med miljardunderskott samtidigt som det var många som ifrågasatte den stora organisationens existens.

Hans Aronsson bodde under 40 år i norra Skaraborg, en av de länsdelar där kritiken mot Västra Götalandsregionen varit som starkast.

- Men den bilden har förändrats. SOM-institutets senaste undersökning visar att inställningen till regionbildningen genomgående är mycket mer positiv i länet nu än när vi startade, säger Hans Aronsson.

Hur ser du på utvecklingen av Västra Götalandsregionen?
- Att skapa en ny samhällsorganisation som inte funnits tidigare i vårt land är ett pionjärarbete som går till historien. Nu är den etablerad och det gick mycket fortare än jag någonsin vågat tro, säger Hans Aronsson.

Han tillägger:
- Inom tio, femton år tror jag vi kommer att ha regioner i i stort sett hela landet.

Vilka minnen bär du med dig?
- Jag glömmer aldrig sommaren år 2000, när det var som mest politisk turbulens och media belägrade residenset under nästan två månader. Eller när människor protesterade mot ett kontroversiellt beslut genom att försöka stoppa regionfullmäktiges ledamöter från att komma in i sessionssalen efter ett lunchuppehåll. Då fick jag gå in och medla, säger han.

Hans politiska gärning – som även innehållit uppdraget som landstingsråd i Skaraborg - är troligen inte över. Men i fortsättningen ska tiden i första hand ägnas åt hustru, två barn och fem barnbarn i nya hemstaden Göteborg.