ARTOTEC

Sista påminelse Inbjudan till ELMIA Mässan

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2009 20:21 CEST

http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/ARTOTEC-inbjudan-2009/ARTOTEC-inbjudan-20090916.html

Påminelse Inbjudan:

ARTOTECELMIA PARK & GOLF Mässa
Nordens fackmässa för utemiljöer

22-24 september 2009

Monter B06:36 Hall B

ARTOTEC Aktuellt

Nyhetsbrev Nr II
☼ARTOTECs NYHETSBREV Nr II har för intention att informera kommunansvariga, fastighetsbolag, skolor och fritidsgårdar m.m om ARTOTECs produkter, forskning och utveckling inom lekredskap för utomhusmiljöer anpassade till alla.
Prenumera på ARTOTECs nyhetsbrev! info@artotec.se och lämna dina kontaktuppgifter, så skickar vi information utan kostnader.

ARTOTEC produktkatalog Nr2
Med nya modeller, lösningar, detaljer, garantier samt användarvänliga egenskaper m.m. http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/ARTOTEC-inbjudan-2009/ARTOTEC-AB_Katalog_Nr2-2009.pdf

"Mellan Dröm och Verklighet; Ett ARTOTEC Universum med Konst & Teknik" en bok (hardcover, 58 färgbilder, 42 sidor, 30 x 30 cm) med presentation om ARTOTEC med design och med konstnärlig touch...
ISBN-nr 978-91-978337-1-4
Beställning via e-post förfråga: 698 kr (inkl.moms) tillkommer porto kostnader / 2 veckor leveranstid.

"IBS (Iriartes Bicentriska Spiral) teorem" en helt nyutgiven bok av hög kvalitet (hardcover, 40 färgbilder, 48 sidor, 21 x 21 cm) med texter av Pehr Sällström (Docent i fysik vid Stockholms Universitet), Frédéric Iriarte (fd lärare vid KTH och Södertörnhöskola grundare till ARTOTEC). ISBN-nr 978-91-978337-0-7
Beställning via e-post förfråga: 598 kr (inkl.moms) tillkommer porto kostnader / 2 veckor leveranstid.

ARTOTECs Filosofi ~ Forskning ~ Teori
http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/ARTOTEC-inbjudan-2009/ARTOTECs-filosofi.pdf Sedan 2006 har vi arbetat med tvärvetenskapliga empiriska begrepp baserade på IBS Spiralens teorem som har inspirerat många.
Känna, Tänka, Göra i enlighet med ARTOTECs policy

ARTOTEC Universum med Konst & Teknik
Trailer visar hur bra ARTOTECs produkter fungerar för barn med funktionshinder.

Premiärvisning den 1 oktober! [dokument 25 mb] Ett litet clip som förhandsvisning redan nu! http://www.artotec.se/sverige/ARTOTEC-Univers/ARTOTEC-Trailer-2009_0006.wmv

Artikel i Fritid & Park i Sverige nummer 4, september 2009 http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/ARTOTEC-inbjudan-2009/ARTOTEC-Fritid-Park-nr4.pdf

Presentation på Tillväxtverket programmet Produktutveckling

Ladda ner inbjudan http://www.artotec.se/sverige/Invitation-ARTOTEC-ELMIA.pdf

Här följer en kort presentation inför vårt representation vid ELMIA-mässa i Jönköping.

ARTOTEC har nu gått från utveckling och forskning till att sälja sina produkter på marknaden.

Det är med stor hänsyn till de senaste europeiska säkerhets -standarder och normer SS-EN 1176:2008 och SS-EN 1177:2008 (justerade i Sverige våren 2009) som ARTOTEC på ett tydligt sätt formger sina produkter.

Samtliga lekredskap är även anpassade för att kunna användas även av rörelsehindrade barn. (se dokumentation från bl.a Hjälpmedelsinstitutet / Norrbacka-Eugeniasstiftelsen webbsidan.)

ARTOTEC /forskning är en organisation som för samman experter från skilda områden för att främja och stödja utvecklingen av nya innovativa lekmiljöer, lekredskap och lekskulpturer.

- I dag består det tvärvetenskapliga nätverket av ett 65-tal personer. Det rör sig bland annat om konstnärer, arkitekter, stadsplanerare, forskare, ergonom, designer, civilingenjörer, tillverkare, hantverkare och branschfolk.

ARTOTEC AB är ett företag som formger, tillverkar och säljer alternativa och innovativa lekredskap/lekskulpturer för barn och vuxna i utemiljöer.

Prio 1 har så här långt varit att ta fram så bra produkter som möjligt och det har vi lyckats väl med.

ARTOTECs produkter tillverkas i Sverige och vi kan konstaterar att detta är en garanti för hög kvalitet.

- Dessutom är den inhemska tillverkningen helt i linje med företagets policy när det gäller miljö, säkerhet och hållbarhet.

Vällkomna att träffa oss!

Med Vänliga Hälsningar
Frédéric Iriarte (konstnär, grundare ARTOTEC)

Förtidsbokning:
Telefon(mobil) Frédéric: 07022 37 842
Telefon(mobil) Morgan: 070068 78 90

ARTOTEC AB
info@artotec.se

www.artotec.se

http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/ARTOTEC-inbjudan-2009/ARTOTEC-inbjudan-20090916.html