Länsstyrelsen i Östergötlands län

Sista rösten räknad och kontrollräknad

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 15:29 CEST

Nu har valarbetarna på Länsstyrelsen fullgjort sitt uppdrag för den här gången. På onsdagen räknades den 278 376:e och sista rösten till landstinget. Totalt räknades 841 236 röster till riksdag, kommun och landsting.

Det har varit en intensiv period för de valarbetare som ingått i den regionala valmyndighet som sköts av Länsstyrelsen Östergötland . Som mest jobbade 80 personer med registrering, räkning och kontroll, mesta delen av tiden i rösträkningslokalen Valhall. Det jämna resultatet ibland annat riksdagsvalet har bidragit till att intresset för rösträkningen har varit stort.

- Jag är imponerad över valarbetarnas gedigna arbetsinsats där man jobbat både noggrant och effektivt, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Trots stor tidspress har organisationen fungerat bra och tidplanen kunde hållas. Ett stort tack till alla er som deltagit arbetet, både medarbetare på Länsstyrelsen och extrainkallad personal!

Jämfört med tidigare val krävde röstsammanräkningen en betydligt större insats än vad man räknat med. Fler personröster och väldigt många tillskrivna namn på valsedlarna är två orsaker. Osäkerheten i valutgången gjorde att intresse från medierna var stort.

Många av valarbetarna fick också jobba övertid med arbetspass från klockan åtta på morgonen som sedan kunde vara långt fram på kvällen, och det flera dagar i sträck.

Nästa gång det är dags att aktivera den regionala valmyndigheten i Östergötland blir under 2014 i samband med de allmänna valen och valet till Europaparlamentet.

Totala antalet röster som räknades:

 

  • Riksdag: 283 131 (valdeltagande i Östergötland var 85,79 procent).
  • Kommun: 279 729 (valdeltagande 83,03 procent).
  • Landsting: 278 376 (valdeltagande 82,63 procent).

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

 

Elisabeth Nilsson tillsammans med valarbetare i rösträkningslokalen. Foto: Mariethe Larsson.