SITA Sverige

SITA köper Stockholms Åkeri’s Miljö- och avfallsverksamhet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 09:27 CET

I och med att avfallsmarknaden blir mer och mer komplex, där kundönskemålen och återvinnings-intresset ökar kontinuerligt och där behovet av egen avfallsbehandling är mycket viktigt, har STÅKAB beslutat att sälja sin miljö- och avfallsverksamhet till SITA. Detta är ett naturligt steg, dels med tanke på det pågående och mycket goda samarbetet samt att det ger ytterligare möjligheter för båda företagen att fokusera på sina respektive kärnverksamheter och därmed utveckla kunderbjudandet och service för kunden.

Köpet innebär att SITA från och med 2011-02-01 välkomnar alla STÅKABs kunder inom miljö- och avfallsverksamheten till SITA. Köpet innebär också att SITA övertar all utrustning som är förknippad med miljö- och avfallsverksamheten, så som t.ex. containers och säckar. Undantaget från köpet är STÅKABs befintliga kunder inom fjärrtransporter av bränslen, rötslam och transporter av snö.

För STÅKAB innebär försäljningen ett tydligare fokus på kärnverksamheten som är transporter av, grus, schaktmassor åt bygg - och anläggningsföretag men även övriga verksamhetsområden såsom tunga transporter, kundanpassade logistiklösningar, entreprenad och betong/bulkbilar samt bud och distribution.

SITA är marknadsledande inom avfallshantering och återvinning och vi ser fram emot att få fortsätta samarbeta med STÅKABs kunder i vår befintliga verksamhet och därmed kunna utveckla kundrelationen ytterligare. Både STÅKAB och SITA ser mycket positivt på att fortsätta det goda samarbetet och tillsammans ytterligare utveckla andra gemensamma beröringspunkter.