Siteimprove Sverige

​Siteimprove lanserar Digital Certainty Index – en prestandamätare som revolutionerar företagens webbhantering

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2017 10:50 CEST

Idag lanserar Siteimprove prestandamätaren för webbplatser "Digital Certainty Index" samt en ny version av sin intelligenta plattform för webbhantering, Siteimprove Intelligence Platform. Plattformen används idag av fler än 6 000 företag över hela världen.

DCI är en unik prestandamätare som mäter en webbplats effektivitet utifrån noga utvalda kriterier som fastställts av välmeriterade branschexperter. Genom att kombinera DCI med den nya kontrollpanelen har Siteimprove gjort webbhanteringen till en mer personlig och engagerande upplevelse. Tack vare Siteimproves verktyg har det blivit lätt att snabbt hitta och åtgärda fel. Med DCI blir det dessutom möjligt att jämföra ett företags webbplats med andra aktörer i samma bransch. Att veta hur man ligger till på de viktigaste områdena i förhållande till konkurrenterna kan ibland göra hela skillnaden för en framgångsrik verksamhet.

”Det är ofta svårt att själv få grepp om hur bra din webbplats är. Datamängderna är enorma och det finns många olika mätmetoder. Men med DCI kan vi ge dig en tydlig och objektiv bild av webbplatsen. Vårt verktyg är extremt tillförlitligt och gör det till och med möjligt att jämföra kundens webbplats med konkurrenterna. Istället för att visa en massa svårtolkade datapunkter tar vi fram en enda poängsumma som sammanfattar resultatet från de viktigaste områdena och visar hur effektiv din digitala närvaro egentligen är”, säger Morten Ebbesen, VD för Siteimprove.

På den övergripande nivån är DCI ett mått på webbplatsens kvalitet inom tre huvudsakliga områden: Quality Assurance (kvalitetssäkring), SEO (sökmotoroptimering) och Accessibility (digital tillgänglighet). DCI-poängen utgörs av en poängsumma mellan 0 och 100 som sammanfattar webbplatsens prestanda inom ovanstående områden, men det går också att göra djupdykningar i olika underkategorier för att få tydligare mått på prestandan och tips på förbättringsområden.

”Den nya kontrollpanelen guidar användarna genom funktionerna på plattformen och ger också handfasta tips om hur man kan förbättra webben. I det nya användargränssnittet kan du tydligt se DCI-poängen för din webbplats. Vi har adderat gamification till hela upplevelsen genom att lägga till ett tävlingsmoment som sporrar användarna att utnyttja plattformens fulla potential”, säger Morten Ebbesen.

”Varje gång du klarar en nivå i ett spel får du en kick. Med positiv feedback ökar motivationen och det blir lättare att fokusera på nästa nivå. DCI bygger på samma princip. Genom att dela ut poäng inspirerar vi användarna att jobba vidare mot nya mål. Problemlösning i Siteimprove leder till belöningar och positiva kickar för alla i arbetslaget. Alla kan se att deras ansträngningar ger resultat, något som i slutändan ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten på den digitala närvaron”, avslutar Morten Ebbesen.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofie Evander Coe
Siteimprove Sverige
Epost: sec@siteimprove.se
Tel: 072-3224563

Om Digital Certainty Index (DCI)
Med hjälp av DCI kan du mäta webbplatsens prestanda, hitta förbättringsområden och följa de framsteg som görs i det dagliga arbetet. DCI hjälper Siteimproves användare att upprätthålla en förutsägbar, slagkraftig och tydlig digital närvaro. Tack vare de effektiva övervaknings- och rapportfunktionerna blir det enklare för företagen att uppfylla både globala och lokala krav på regelefterlevnad och standardisering. Det nya poängsystemet, och det faktum att alla åtgärder påverkar poängsumman, gör framstegen mätbara och åskådliggör kopplingen mellan affärsstrategier och praktiskt arbete på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. DCI gör det lättare för personalen att ta egna initiativ, fatta beslut utifrån ett vettigt underlag och ta ansvar för sina handlingar.

 https://siteimprove.com/product/dci/

Siteimprove förändrar hanteringen av företagens digitala närvaro. Med Siteimprove Intelligence Plattform får du fullständig insyn och en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar kvaliteten på webbplatsen. Vi ger dig och dina kollegor större självförtroende och hjälper er att överträffa målen varje dag. Siteimprove har fler än 6 000 kunder över hela världen och är verksamt på dussintals olika marknader med kontor i Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, London, Minneapolis, Oslo, Sydney, Toronto och Wien. Mer information finns på siteimprove.com.