Euroling AB

SiteSeeker bästa sökmotorn på svenska webbplatser

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 11:30 CEST

SiteSeeker står i fokus då Web Service Award presenterade undersökningen "Hur mår Sveriges webbplatser 2009?". Resultatet visar att SiteSeeker både är den mest använda sökmotorn och sökmotorn med flest nöjda användare på svenska webbplatser.

Undersökningen "Hur mår Sveriges webbplatser 2009?" visar att SiteSeeker är förstahandsvalet när webbansvariga väljer en extern sökfunktion till webbplatsen. SiteSeeker har också den största andelen nöjda kunder (87%). Den näst vanligaste sökmotorn är Google som även har näst störst andel nöjda kunder (57%). Service och support från leverantören blir enligt undersökningen allt viktigare för hur webbplatsansvariga upplever en produkt eftersom man med begränsade resurser måste hantera växande innehåll och nya funktioner på webbplatserna.  

"Vi är mycket glada över resultatet och vi tror att vår långa erfarenhet av sökning, vår kompetenta support och kundnära produktutveckling är förklaringarna till framgången" säger Johan Carlberger, vd på Euroling AB. "Vi vidareutvecklar ständigt SiteSeeker, vilket gynnar våra befintliga kunder, men även gör SiteSeeker till det bästa sökmotorvalet för ett allt bredare spektrum av kunder".

Undersökningen "Hur mår Sveriges webbplatser 2009?" presenterades av Web Service Award som specialiserat sig på undersökningar via Internet. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Årets undersökning besvarades av 602 webbplatsansvariga.

Kontakt 

Johan Carlberger, vd, Euroling AB, tel 0709-31 88 39, e-post johan@euroling.se

Om Euroling AB och SiteSeeker 

Euroling AB tillhandahåller SiteSeeker, en tjänst för informationssökning och sökstatistik. Sökmotorn används för närvarande av ca 200 företag och organisationer på deras webbplatser och intranät. Bland kunderna finns stora företag såsom diamantföretaget De Beers, och svenska myndigheter som Energimyndigheten, Karolinska Institutet och Stockholms stad. SiteSeeker bygger på svensk språkteknik och utvecklas av Euroling AB. Euroling grundades år 2000 av Johan Carlberger och Dr Hercules Dalianis. För mer information, se www.euroling.se