Socialdepartementet

Situationen för barn som överges utomlands utreds

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:23 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa information om hur ärenden ska handläggas av socialtjänsten när barn överges av sina vårdnadshavare utomlands.

Det förekommer att barn som är bosatta i Sverige överges av sina föräldrar utomlands. Barnen vänder sig till svenska ambassader och konsulat för att få hjälp till uppehälle, få ett nytt pass och hjälp med att återvända till Sverige. I första hand kontaktas barnets vårdnadshavare i Sverige. I de fall detta inte fungerar kontaktas socialtjänsten i barnets hemkommun. Det råder i dag oklarheter om hur socialtjänstens ansvar ser ut i dessa ärenden och hur ärendena skall handläggas inom socialtjänsten. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att, utifrån gällande lagstiftning, samanställa information om hur ärendena ska handläggas.

- Barn som överges så här av sina föräldrar är ofta väldigt utsatta. Svenska myndigheter har ett ansvar att hjälpa barnen i så stor utsträckning som möjligt. Därför är det viktigt att det finns kunskap om hur ärendena skall handläggas i socialtjänsten, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2004.


Kontakt
Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88
e-post

Agneta Björklund
Departementssekreterare
08-405 34 40