Vänsterpartiet

Siv Holma: Filmavtalet bör inkludera film på de nationella minoritetsspråken

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 14:17 CET

Siv Holma, riksdagsledamot (v), ställer en fråga till kulturminister
Marita Ulvskog om film på det egna språket för Sveriges nationella
minoriteter kan skrivas in i det nya filmavtalet:

När det nu gällande filmavtalet förhandlades fram fanns ännu ingen
lagstiftning om de nationella minoriteterna. Med erkännandet av de
nationella minoriteterna har vi ett nytt åtagande: deras respektive språk
och identitet ska skyddas och främjas. Filmen är ett oerhört viktigt och
effektivt medium i detta sammanhang.

Med hjälp av film kan man dessutom överbrygga gränserna mellan olika
språkgrupper. Det visades bl.a. av en utredning som kom till på initiativ
av Kiruna kommun i vars styrgrupp det även ingick representanter från
flera filmresurscentra och från Svenska Filminstitutet. "Film i Sameland
och Tornedalen" var en utredning om samisk och tornedalsfinsk filmkultur
och en idé om samarbete, vilket dock tyvärr av olika orsaker aldrig kom
till stånd. Filminstitutet svarade på styrgruppens begäran om medel
att "gällande filmavtal inte tar upp minoriteternas behov". Inte heller
på kultur- eller jordbruksdepartementet fanns medel att tillgå för den
här sortens projekt. Därmed kom det aldrig till stånd ens en dialog om
hur projektet hade kunnat anpassas till befintlig regional struktur på
filmens område.

- Kommer kulturministern att se till att behovet av film på de nationella
minoriteternas språk tas upp i det filmavtal som nu förhandlas fram?
frågar Siv Holma.

Mer information: Siv Holma, tel. 070-343 95 83

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se