Vänsterpartiet

Siv Holma kommenterar Kultursamverkansutredningen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 17:27 CET

Siv Holma (V), ordförande i riksdagens kulturutskott, kommentrar Kultursamverkansutredningen som idag har lämnats över till regeringen.

- Det är positivt att utredningen bygger vidare på Kulturrådets arbete med att stärka engagemanget för kulturpolitiken på regional och kommunal nivå, säger Siv Holma (V), ordförande i riksdagens kulturutskott, om den modell för statens stöd till regional kulturverksamhet som idag lagts fram.

- Det är intressant att regeringens särskilda utredare landshövding Chris Heister vill ha mer engagemang från landstingets sida, inte mindre.

- Norrbotten och Kulturrådet har redan gjort en ambitiös avsiktsförklaring där de nationella minoritetskulturerna lyfts fram. Det finns risk nu att förslagen i Kultursamverkansutredningen blir ett uppifråndirektiv. Det får inte bli direktiv från regional eller kommunal nivå som villkorar samverkan för att stöd ska utgå. Samverkan måste ske på de nationella minoriteternas villkor, säger Siv Holma (V).

För ytterligare information:

Siv Holma (V), ordförande i kulturutskottet, 070 - 343 95 83

Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64