Vänsterpartiet

Siv Holma: "Riksbankens alltför strama politik ökar arbetslösheten"

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 15:38 CEST

- Missbedömningar från Riksbanken har gjort att banken de senaste två åren bedrivit en alltför stram penningpolitik. Det har bidragit till att dämpa tillväxten i den svenska ekonomin, minska sysselsättningen och öka arbetslösheten, sade Siv Holma, riksdagsledamot (v) i dagens riksdagsdebatt om penningpolitiken.

Fram till 1 januari 1999 beslutades Riksbankens penningpolitik av riksbanksfullmäktige som var utsedda av riksdagen. För att förbereda Sverige för ett EMU-medlemskap gjordes Riksbanken därefter politiskt oberoende. Vänsterpartiet var motståndare till förändringen av demokratiska skäl, men också av ekonomiskt sakliga skäl. Vi anser att en viktig del av politiken undandrogs demokratin. Beslut om förändringar i räntenivån är inte enbart teknik eller vetenskap - det handlar ytterst om värderingar och ideologi, säger Siv Holma.

- Det ansvar som nuvarande riksbank har är prisstabilitet och finansiell stabilitet. Hur direktionen åstadkommer detta påverkar samhällspolitiken som helhet. Det finns ingen objektiv ekonomisk politik och penningpolitiken är en del av den ekonomiska politiken. Riksbankens direktion är också medveten om detta och har viss frihet vid penningpolitiska beslut. I stora drag handlar det om förbindelsen mellan inflation, konjunkturläge och sysselsättning. Frågan är hur mycket riksbanken använt sig av dessa möjligheter. I huvudsak har dess räntepolitik styrts enbart av inflationsmålet.

LO-ekonomerna Dan Andersson, Lars Ernsäter och Anna Thoursie skriver i en debattartikel i DN 20 april i år: "Vi tror att Riksbanken sett för mycket till mekaniska handlingsregler och använt osäkra prognoser om framtiden istället för den mer säkra informationen om nuläget – om verkligheten om man så vill. Riksbanken har de sista åtta månaderna hamnat helt ur fas med den ekonomiska utvecklingen. Den har nu tvingats till skyndsamma och stora räntesänkningar."

Konjunkturinstitutets chef, Ingemar Hansson, säger i Dagens industri 23 mars i år att: "En orsak till att arbetslösheten stigit så snabbt som den gjort är att reporäntan varit för hög".

I samma artikel säger samma instituts prognoschef Hans Lindberg: "Alla indikatorer pekar på att penningpolitiken varit för stram det senaste året".

Riksbankschefen Lars Heikensten medger också detta i finansutskottets offentliga utfrågning den 1 april; "Det är klart att man i efterskott, när vi nu ser att inflationen har fallit ut så lågt som den har, kan säga att det hade varit möjligt att ha en lägre ränta 2001-2002."

- Dessa citat förstärker vänsterpartiets syn: det enda riktiga vore att demokratisera riksbanken eftersom penningpolitiken är en del av den ekonomiska politiken, avslutar Siv Holma.

Mer information: Siv Holma, tel. 070-343 95 83

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se