Vänsterpartiet

Siv Holma: Storbankerna måste få konkurrens!

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 17:10 CEST

- I Sverige råder ett starkt oligopol (fåtalsvälde) inom banksektorn. För att öka konkurrensen måste nya banker och småbanker släppas in och få tillgång till en sektor som nu ger storbankerna stora vinster: privatpersoners och mindre företags transaktionskonton.

Det sade Siv Holma, riksdagsledamot (v) i finansutskottet, i dagens riksdagsdebatt om Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse.

- Under de senaste årtiondena har Sverige både fått fler och färre banker. Sparbankerna gick samman i en enda stor koncern, som i sin tur slogs ihop med Föreningsbanken. Nordbanken blev Nordea med verksamhet i flera nordiska länder. Utländska banker har kommit in i Sverige, men de har inte rubbat bankmarknadens oligopolistiska karaktär - de fyra storbankerna har fortfarande en gemensam marknadsandel på ca 80 %, sade Siv Holma i debatten.

Avgörande för konkurrensläget är bankernas stockar av privatpersoners transaktionskonton, dvs system för kort- och girobetalningar samt kontantuttag. Dessa system ägs och kontrolleras i stor utsträckning av de stora bankkoncernerna. I slutet av 90-talet uppskattades vinsten inom området bankverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre och medelstora företag till ca 18 miljarder kronor per år, dvs ca 70 % av bankernas sammanlagda vinster. De mindre bankerna har flera gånger påpekat att de fått betala ett för högt pris för att få tillgång till infrastrukturen inom betalningssystemen. Till skillnad från många andra länder saknar Sverige särskilda regler om tillträde till infrastrukturen på bankmarknaden.

Det är alltså viktigt ur konkurrenssynpunkt att speciellt småbankerna ges reella förutsättningar att få tillgång till betalningssystemen. Redan har en del idéer framförts, t ex att Riksskatteverket skulle få ta fram möjlighet för småbankerna att till en rimlig kostnad ansluta sig till betalsystemen. På det sättet skulle småbankerna kunna erbjuda sina kunder betalningsservice och kortlösningar plus kunna skicka och ta emot transfereringar ut betalsystemen. Ett annat alternativ är att någon av de stora aktörerna på marknaden får uppdrag av staten att erbjuda dessa tjänster till en rimlig kostnad, naturligtvis på ett sätt som konkurrensmyndigheten kan acceptera.

- Två motioner i denna fråga som vänsterpartiet har lämnat in under de allmänna motionstiderna 2002 och 2003 har nu fått stöd av utskottet - en liten men betydelsefull framgång! säger Siv Holma.

Mer information: Siv Holma, tel. 070-343 95 83
Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se