DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Var tredje lyft på Intercity-tågen försvinner

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 12:20 CET

Återigen prioriterar SJ särlösningar istället för att skaffa tåg som alla kan använda oavsett om man kan gå eller använder rullstol.

Häromdagen fick vi vid ett möte med SJs handikappråd besked om att man skall bygga om Intercity-tågen. Intercitytågen finns i tre modeller och i den modell där lyft och rullstolsplatser finns i familjevagnen kommer man att ta bort liften – permanent!

SJ försvarar sitt agerande med att man kommer att flytta om bland de olika typerna av tåg så att de otillgängliga modellerna kommer att trafikera linjer där det finna alternativ som t ex X2000 – vars liftar dock brukar tas ur drift runt jultid.

På de linjer där man inte kommer ända fram till sitt bestämda slutmål för att det saknas tillgängliga tåg så föreslår SJ -  färdtjänst!

Att SJ frånsäger sig sitt eget ansvar och räknar med att situationen skall lösas av färdtjänst – något som dessutom är organisatoriskt omöjligt är helt orimligt. Färdtjänst är ett komplement till otillgängliga trafikslag men kan aldrig bli en ursäkt för att rättfärdiga otillgänglighet.  Och  – har SJ missat att det pågår en stor konferens om miljö i Köpenhamn just nu?

I regeringens strategi för genomförandet av tillgänglighetsmålen i nationella handlingsplanen för handikappolititiken kan man bl a läsa: ”Förbättrad tillgänglighet är en demokratifråga…och kan därför inte ses som en fråga om välvilja från samhället utan en nödvändighet och en självklarhet”.  Regeringen avsätter också 150 miljoner kronor under 2009-2010 för att påskynda arbetet med att tillgänglighetsanpassa den statliga infrastrukturen inom järnvägssystemet.”

- Särlösningar är alltid fel, säger Pelle Kölhed, ordförande i RTP. Jag kan inte tro att jag år 2009 skulle behöva uppleva att SJ presenterar en plan som innebär att man går från generell till särlösning, vilket går emot samhällets ambitioner, målsättningar och bestämmelser.

Det finns tydligen också anledning att påminna såväl staten som SJ om den FN-konvention som trädde i kraft i början av det här året.

Artikel 9

”För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra…

Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl.a. gälla: byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser.”

- Redan i dag är det illa ställt med möjligheten att som rullstolsanvändare resa med tåg. Att då genomföra en ytterligare begränsning och försämring är helt oacceptabelt, säger Maria Johansson, förbundsordförande i DHR

- Det går inte att resa med alla avgångar och de 1-2 platser som finns på de möjliga avgångarna blir snabbt bokade. Den enda lösning jag kan acceptera är att den här minskade servicegraden omfattar alla resenärer d v s att de otillgängliga avgångarna tas bort helt, avslutar Maria.

Maria Johansson                                                                  Pelle Kölhed
förbundsordförande                                                            förbundsordförande
DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder                 Personskadeförbundet RTP

För ytterligare information ring Pelle Kölhed på 0705-18 04 97, Maria Johansson 070-508 80 29

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder