Nyhetsbrevet Vi Resenärer

SJ-resenärer saknar information för att begära ersättning

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2012 10:58 CEST

Dagens Nyheter har i dag en helsida som handlar om resenärernas rättigheter till ersättning vid tågförseningar.  I artikeln uppmanas resenärerna att inte låta en försening stanna vid en frustration utan även hävda sin rätt till ersättning.

Enligt EU:s miniregler har alla tågresenärer rätt till ersättning om resan blir försenad mer än en timme. En försening på en till två timmar ger rätt att få tillbaka 25 % av biljettpriset kontant och om förseningen är mer än två timmar 50 % av biljettpriset.

SJ sänkte under våren sina ersättningar till denna miniminivå vid förseningar som orsakas av andra än av dem själva. Vid ”egna” förseningar får man ersättning i form av värdebevis redan efter en halvtimmes försening. Detta gäller nu för alla SJ:s tåg.

När förseningen är orsakad av SJ (dagtåg)
• 30 minuters försening ger 50 % ersättning i form av värdebevis
• 60 minuters försening ger 100 % ersättning i form av värdebevis

När förseningen inte är orsakad av SJ
Om resan blir försenad mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka minst 25 procent av biljettpriset.
Om resan blir försenad mer än två timmar har du rätt att få tillbaka minst 50 procent av biljettpriset.

Vid förseningar informerar inte SJ om dessa villkor. Deras uppfattning torde vara  att vi som åker ska vara så insatta i dessa villkor att vi kan begära den ersättning vi är berättigade till.  

I lördags fick ett av SJ:s snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm motorfel i Hallsberg. Då uppstod en försening på 40 minuter och den var 42 minuter vid ankomsten till Stockholm. Samtliga ombord var därmed berättigade till en ersättning om 50 % av biljettpriset i form av värdebevis.

Personalen lämnade inte någon information till oss resenärer om att vi hade denna rättighet. Vi som reser klarar inte att begära ersättning då vi inte vet orsaken till en försening. Det är bara SJ och Trafikverket som sitter inne med denna kunskap. I detta fall torde det dock vara solklart att förseningen orsakades av SJ.

För att vi resenärer ska kunna hävda vår rätt mot SJ måste vi få information i första hand om vem som orsakat en enskild försening och helst också vilken ersättning som utgår i varje enskilt fall.

Om SJ hade ambitionen att förenkla för oss resenärer skulle inte alla behöva ansöka om ersättning då SJ har de uppgifter som krävs för de allra flesta som åker snabbtåg.

Vad sägs om denna information ombord på ett försenat SJ-tåg!
Vi beklagar förseningen, som tyvärr orsakades av oss. De resenärer som är berättigade till restidsersättning och där vi har all erforderlig information i vårt system får värdebevisnummer som epost inom en timme. Har du inte fått denna information, ber vi dig ansöka om ersättning enligt de upplysningar som finns på vår hemsida.

 Jan-Åke Bosell
Trafikskribent
0735-207275

 www.vireser.se

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.