Nyhetsbrevet Vi Resenärer

SJ:s resultat ur ett resenärsperspektiv

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 22:09 CEST

Den skattefinansierade pendeltågstrafiken är en bra affär för SJ

 

SJ kom med sin delårsrapport i fredags. Koncernens resultat för första halvåret uppgår till 109 mljoner kronor. Det är 11 miljoner bättre än för samma period i fjol. Moderbolaget redovisar en vinst på 64 miljoner och det helägda dotterbolaget Stockholmståg, som kör pendeltågen i Stockholm, uppnådde en vinst på 45 miljoner. Denna trafik, som är hårt skattefinansierad och utan risker för SJ, svarar således för 40 % av koncernens resultat.

Delårsrapportens uppgifter om resandeutveckling är knapphändiga. Det som framgår är att SJ tappat 10 % av Uppsalapendelns resenärer sedan pendeltågstrafiken utökades till Uppsala..Genom en utökning av snabbtågstrafiken med nya linjer har resandet med dessa tåg ökat med 10 %.

Trots allt tal och alla åtgärder för en bättre punktlighet har den sjunkit jämfört med första halvåret 2012. Punktligheten för regionaltåg sjönk från 91 % till 89 % och för fjärrtåg från 93 % till 90 %. Det är glädjande att SJ:s nya ledning  visar punktligheten varje vecka och varje månad samt de externa faktorer som påverkar den. Tidigare har dessa uppgifter hemlighållits. Med tanke på alla externa händelser som vecka efter vecka påverkar tågtrafiken i landet är frågan om SJ någonsin kommer upp till målsatt 95 %. Tåget är betydligt mer störningskänsligt än flyget och expressbussen.

SJ mäter kundnöjdheten fortlöpande och för första halvåret låg den på index 60. Målsättningen är index 63.Enligt den senaste mätningenav det oberoende företaget Svensk Kvalitetsindex låg SJ på index 52 under 2012 att jämföras med Swebus, index 68, och Netbus, index 79. Kundnöjdheten är ett stort problem för SJ. Det kan vara anledningen till att man inte höjt ribban högre än just till index 63. 

Problemen med dubbeldäckarna fortsätter. Varuautomaterna ombord på dessa tåg, som bland annat går mellan Stockhoolm och Göteborg,, plockas bort. De har aldrig fungerat tillfredsställande och reservdelar saknas. Garantitiden för dessa tåg har nu löpt ur.

De nya X3000 tågen fungerar däremot utmärkt. De har ökat sittplatskapaciteten med 40 %.

Några positiva nyheter för oss resenärer finns inte i delårsrapporten. Resandet borde ha ökat kraftigt just med tanke på den utökade kapaciteten. Att köra tåg mellan Stockholm och Göteborg utan någon form av servering är ett bottenmärke.

Jan-Åke Bosell
Trafikdebattör

 

 

 

 

 

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.