Västtrafik

SJ tar över tågtrafiken efter DSB Väst

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 14:00 CEST

DSB Väst kommer att lämna tågtrafiken i Västsverige om en månad och betalar en ersättning till Västtrafik på 245 miljoner kronor. Det är resultatet av de förhandlingar som Västtrafik fört med DSB Väst sedan bolagets akuta ekonomiska situation blev känd. Ny operatör för tågtrafiken blir SJ.

Förhandlingar har pågått sedan Västtrafik fick kännedom om DSB Västs ekonomiska bekymmer och risken för konkurs. Västtrafiks mål under processen har varit att förhindra att tågresenärerna i Västsverige drabbas av problemen.

– Det känns bra att vi kan presentera en lösning där Västtrafiks kunder skyddas från stora störningar i trafiken. Samtidigt kan vi genomföra ett byte av operatör under kontrollerade former och där personalen kan känna sig trygg, säger Leif Blomqvist, styrelseordförande i Västtrafik.

Västtrafik har tillsammans med samarbetsparterna Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik haft beredskap sedan problemen kring driften av Öresundstågen blev kända förra våren. Varningen av DSB Väst och den efterföljande kvalitetsrevisionen var en följd av den höjda beredskapen.

Samtidigt har parterna bakom Västtågen gjort en så kallad förhandlad upphandling i konkurrens där SJ har lämnat det vinnande anbudet.

– Vi är både glada och stolta över att ha fått förtroendet att ta hand om de Västsvenska tågresenärerna. Vi skall göra vårt bästa för att vara punktliga, ha hög kvalitet och ge god service åt passagerarna, säger Jan Olson, affärsutvecklingschef på SJ.

SJ kommer att ansvara för trafiken under tre år och tar över DSB Västs personal. Samtidigt startar en ny upphandling för tågtrafiken i Västsverige som ska vara klar när avtalet med SJ går ut. Omställningen till en ny operatör har pågått parallellt med förhandlingarna under ett par veckor men kommer nu att sätta högsta fart.

– Vi ser fram emot samarbetet med SJ och ska tillsammans göra allt vi kan för att leverera den trafik som våra kunder förväntar sig. Ersättningen på 245 miljoner kr från DSB Väst ger oss goda förutsättningar att driva trafiken vidare med täckning för ökade kostnader, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik.

Västtågen är ett samarbete mellan Västtrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik. I Västtågen ingår nio regionala linjer som kör i Västra Götaland och in i Hallands och Jönköpings län. Västtågen har funnits sedan december 2010. I avtalet med Västtrafik ingår även Kungsbackapendeln och Alingsåspendeln.

DSB Väst kommer att köra trafiken till och med den 30 april, därefter tar SJ över som ny operatör.

För mer information:
Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik 0705-62 92 21
Lars Backström, vd Västtrafik 0707-51 33 00
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.