STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Självbestämmande är en mänsklig rättighet – personlig assistans är en förutsättning

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 09:03 CEST

De senaste åren har hundratals personer förlorat sin personliga assistans och möjligheten till självbestämmande. Samtidigt har Sverige skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vilka är våra strategier för att möta attacken mot den personliga assistansen och försvara våra mänskliga rättigheter?

Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, inbjuder den 30 september till ett panelsamtal under mässan ”Ett bra liv”.

– Personlig assistans är en viktig del för att kunna leva ett självständigt och självbestämt liv. Vi vill med panelsamtalet lyfta fram att indragen personlig assistans, och de allvarliga konsekvenser det får, ytterst handlar om en kränkning av mänskliga rättigheter, säger Emma Johansson, ordförande i Stil och själv assistansanvändare.

Under 2009 förlorade 146 personer rätten till assistansersättningen vid omprövning. Under det första halvåret i år var det nästan lika många, 143 personer. Enligt Försäkringskassan kommer ökningen att fortsätta under resten av 2010 och 2011.

Sverige har samtidigt tillträtt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen syftar till att undanröja hindren för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

–  I princip säger alla politiska partier, förutom Kristdemokraterna, att de är överens om att det krävs en lagändring för att stoppa Försäkringskassans snävare tolkningar. Men ingenting händer. Nu vill vi framhålla att det faktiskt också handlar om att leva upp till konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Emma Johansson, ordförande i Stil.

–  Vi särskilt lyfta fram artikel 19, ”Living independently and being included in the community”, i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där behandlas just rätten till ett självbestämt liv och personlig assistans, säger Emma Johansson, ordförande i Stil.

 

Panelsamtal: Att leva med personlig assistans – en fråga om mänskliga rättigheter

Tid: Torsdag 30 september kl 10.30-12

Plats: Stockholmsmässan ”Ett bra liv”, lokal C3

Deltagare:

Mathias Blomberg, advokat som driver assistansmål

Bengt Elmén, mentor och arbetsledare i Stil

Maria Johansson, ordförande DHR

Kicki Nordström, expert på FN-konventionen och tidigare ordförande i World Blind Union

Moderator:

Susanne Berg, verksamhetsledare Independent Living Institute

För mer info: Stils kommunikationschef Nicoletta Zoannos, nicoletta.zoannos@stil.se, tel 08-506 221 89,  eller http://www.stil.se

Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är en del av en internationell medborgarrättsrörelse av personer med funktionsnedsättning. Stil var en av inspiratörerna till LSS och är idag ett assistanskooperativ som bedriver intressepolitik. Stil kämpar för självbestämmande, delaktighet och ett samhälle tillgängligt för alla.