Previa

Självhjälp via Internet minskar stressen

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:10 CET

Previa erbjuder nu tillsammans med företaget Careit en helhetslösning för stresshantering. Det bygger på ett vetenskapligt framtaget självhjälpsprogram som visat sig vara mycket effektivt. I genomsnitt minskar stressen med över 26 procent och humörförbättringen blir över 41 procent.Stress och utmattningsdepression innebär ett stort lidande för de individer som drabbas. För företag innebär det stora kostnader som i Sverige redan år 2000 uppgick till 100 miljarder (Källa: professor Lennart Levi). Previa erbjuder lösningar för att förebygga och behandla stress och arbetar kontinuerligt för att hitta effektivare och mer verkningsfulla arbetssätt.Previa har därför slutit ett avtal med Careit som bland annat utvecklat ett Internetbaserat självhjälpsprogram för stresshantering. Programmet är interaktivt och personligt. Det understöds också av ett nätverk av psykologer och beteendevetare från Previa vilket tillsammans skapar en effektiv helhetslösning.”Vi kan nu hjälpa de totalt 750 000 medarbetarna hos våra kunder ytterst kostnadseffektivt med både analys och behandling. Nu kan vi med ett vetenskapligt framtaget, pedagogiskt och lättillgängligt verktyg agera kraftfullt för att hitta lösningar kring stressproblematiken”, säger Katrin Malm, marknadschef, AB Previa"Det viktigaste med behandlingen är att man arbetar regelbundet med programmet och håller kvar sitt engagemang. Metoden fungerar mycket väl. De som är inne i en stresscirkel, men inte drabbats av en utmattningsdepression har stor nytta av ett program som detta, förklarar Per Larsson, Beteendevetenskapligt ledningsansvarig, AB Previa.Programmet ”Stresshanteraren” är utvecklat och baserat på forskning vid Institutionen för Psykologi vid Uppsala Universitet och har påvisat mycket goda resultat: I genomsnitt minskar stressen med över 26 procent och humörförbättringen (minskad oro & nedstämdhet) är över 41 procent. Detta är fullt likvärdigt med resultat från behandling hos terapeut.”Möjligheten som vi genom detta samarbete öppnar kommer förhoppningsvis att göra att de företag och de individer som lider av psykosociala problem såsom stress ännu bättre kan få den hjälp de behöver. Och detta väldigt kostnadseffektivt!, ”säger Patrik Hanson, VD, CareitProgrammet baseras på KBT (Kognitiv Beteendeterapi)
KBT är en psykologisk behandling som utgår ifrån ett helhetsperspektiv och baseras endast på metoder som är evidensbaserade. Tonvikten ligger på problemen ”här och nu”, mer än på det förflutna. Man arbetar konkret med tankar och känslor för att ändra vanor och beteenden. All forskning visar att metoden ger snabb och varaktig effekt. Behandlingsprogrammet är i 10 avsnitt och tar ca 8 - 10 veckor att gå igenom. Det enda som krävs är motivation att bli bättre och att man avsätter cirka 15 - 20 minuter per dag, 3 -4 gånger/vecka

För mer information kontakta:
Katrin Malm, marknadschef, AB Previa Patrik Hanson, VD, Careit
katrin.malm@previa.se patrik.hanson@careit.com
08-643 27 00, 070 - 646 10 90 08-545 140 50, 0702- 65 91 55
www.previa.se www.careit.com

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsovård. Genom våra tjänster bidrar vi till att privata företag och offentliga verksamheter skapar sunda och lönsamma organisationer där chefer och medarbetare trivs och presterar. Våra tjänster täcker in organisation, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa, livsstil och rehabilitering.

Previa i siffror - 1 200 anställda - 100 enheter - 70 orter i Sverige – 11 000 kundföretag - 750 000 kundanställda – Omsättning 2005: 800 MSEK