Gestrike Media AB

Självklart att vara pappaledig?

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 22:00 CET

En femtedel av alla fyraåriga barn i Sverige har en pappa som inte har tagit ut en enda dag med föräldrapenning, detta trots att ca 80 % av alla dagar med föräldrapenning tas ut innan barnen fyllt två år.
Andreas Nilsson, skogsmaskinförare i Ljusdal, valde att stanna hemma med döttrarna Josefin 8 år, och Amanda 4 år, över jullovet. Dessutom planerar han att vara pappaledig på sportlovet.
- För mig är det självklart och värdefullt att kunna vara hemma med barnen, säger Andreas.

När barnen var små var det mamma Helena Klang som tog ut den mesta föräldraledigheten. Nu mer är det mest Andreas som är hemma i längre perioder. Som sist när Amanda skulle skolas in på dagis och Josefin börja skolan. Då hade Andreas först fyra veckor sommarsemester och sen fyra veckor föräldraledighet.

- Inskolningen gick lugnt och smärtfritt. Vi gör nog samma sak när Amanda ska börja skolan om något år, säger Andreas och menar att det var ett vinnande koncept.

Andreas uppskattar sin arbetsgivares inställning till pappaledighet.

- Det är aldrig några problem om jag bara säger till i tid så att chefen kan planera. Arbetsgivaren har också förståelse för när jag behöver vara hemma för vård av barn – han har ju barn själv och vet hur det kan vara, fortsätter han. Det har inte varit något problem från arbetskamraterna heller – men de brukar vilja att jag för över några pappadagar på dem, säger han och skrattar.

- Nackdelen är väl lite mindre pengar i plånboken men det vägs upp av att få vara med barnen. Det är en värdefull förmån vi har i Sverige, avslutar Andreas.

Niklas Löfgren är försäkringsanalytiker på Försäkringskassan: - Det finns en tendens till ett nord – syd perspektiv i Sverige då männen i norr tar ut en större andel dagar med föräldrapenning än männen i söder. Vad detta beror på är osäkert. Det som generellt påverkar om män tar ut fler eller färre dagar med föräldrapenning är vilken utbildningsnivå pappan och mamman har samt vilken inkomstnivå föräldrarna har. Hög utbildning och höga inkomster tenderar att leda till att papporna tar ut en större andel av föräldrapenningdagarna, men det finns även andra faktorer som påverkar föräldrarnas val av fördelning av föräldrapenningen.
Under de 32 år som det varit möjligt för män att ta ut föräldrapenning så har andelen av dagarna som betalats ut till män ökat successivt men sakta. År 1974 betalades endast en halv procent av föräldrapenningdagarna ut till män och i slutet av år 2006 cirka 20 procent. Om användningen av föräldrapenning fortsätter att förändras i samma takt som den gjort de senaste 10 åren kommer var tredje föräldrapenningdag tas ut av män år 2015.

För mer information och bildmaterial kontakta:

Annelie Hydén
Försäkringskassan, Gävleborg
Tel. 026-495 33 29
annelie.hyden@forsakringskassan.seFakta:
Nya regler för beräkning av dagersättningen from. 1 januari år 2007.
• Inkomsttaket sänks från tio till sju och en halv gånger prisbasbeloppet. Föräldrapenning ska fortsättningsvis beräknas på högst tio gånger prisbasbeloppet.
• Den högsta sjukpenningen per dag för arbetslösa sänks från 521 till 486 kronor.
• Den sjukpenninggrundande inkomsten ska multipliceras med faktorn 0,989 vid beräkning av dagersättning.