Socialstyrelsen

Självmord och trafik vanligaste dödsorsakerna bland barn

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:42 CET

För de omkring 100 barn under 18 år som varje år omkommer till följd av skador står trafikolyckor och självmord för en tredjedel vardera av dödsfallen. Den enskilt vanligaste skadan som drabbar barn är fallolyckor, enligt en ny statistikrapport från Socialstyrelsen.

Skador är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar, både i Sverige och internationellt. I Sverige står de för en tredjedel av alla dödsfall i åldersgruppen.

- Trots det har vi i Sverige under lång tid haft en avtagande trend. De senaste 40 åren har antalet barn som årligen avlider på grund av skador minskat från fler än 400 i början på 1970-talet till under 100 de senaste åren, säger statistiker Anders Tennlind, Socialstyrelsen.

Under perioden 2005-2008 var trafikolyckor och självmord de vanligaste dödsorsakerna för barn som omkommer på grund av en skada. I genomsnitt tog ungefär 30 barn och ungdomar livet av sig varje år. Ungefär lika många pojkar som flickor begick självmord. Däremot var de flesta som vårdades på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling flickor, 77 procent av 1 300 barn. Av alla som vårdades på sjukhus hade 84 procent avsiktligt förgiftat sig, oftast med läkemedel. Mer än nio av tio var över 13 år.

- Den ökning som vi sett under många år av antalet barn, särskilt flickor, som vårdas för självdestruktiv handling har bytts till en nedgång de senaste åren. Det är viktigt att följa utvecklingen för att kunna konstatera att det inte rör sig om en tillfällig minskning, säger Anders Tennlind.

Våld från någon annan person är en mycket mindre vanlig orsak till att barn vårdas på sjukhus än vad självskadebeteende är. Fler än 300 barn per år behandlades i sluten vård efter att ha utsatts för övergrepp eller misshandel. I genomsnitt avled fem barn per år, lika många flickor som pojkar. Hälften av dem var under 12 år. Nästan tre fjärdedelar av samtliga våldsutsatta barn var pojkar, de flesta tonåringar. Bland flickor som vårdades på sjukhus hade en femtedel utsatts för sexuella övergrepp.   Av de 30 barn som varje år omkom i trafiken var 70 procent pojkar och mer än tre fjärdedelar var tonåringar. De flesta dog i olyckor med motorfordon.

Den enskilt vanligaste skadeorsaken till att barn vårdas på sjukhus är fallolyckor. Många av dem sker inom idrotten. 9 500 barn per år vårdades på sjukhus och 82 800 inom öppenvården. Totalt motsvarar det fem procent av alla barn i Sverige.  

Kontakt
Statistiker Anders Tennlind, 075-247 32 20   Ladda ner statistik över skador bland barn