Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fonden har bäst avkastning av AP-fonderna

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:14 CET

Svenska Dagbladet publicerar i dag missvisande fakta om Sjätte AP-fonden. Allvarligast är att man förtiger det faktum att Sjätte AP-fonden haft bäst avkastning av samtliga AP-fonder och i flera fall även bättre än börsen. Detta enligt regeringens utvärdering som offentliggjordes i våras.
Högst avkastning
Sjätte AP-fonden tillsammans med övriga AP-fonder utvärderas och mäts varje år noga av regeringen samt konsultfirmorna McKinsey, Ernst & Young och KPMG.
I utvärderingen från den 20 maj 2009 framgår tydligt att Sjätte AP-fonden haft den klart högsta och bästa genomsnittliga avkastningen av alla AP-fonder under perioden 2004-2008. Sjätte AP-fonden har i snitt 5,1 procents avkastning jämfört med alla AP-fonders genomsnittliga avkastning på 3,3 procent. Jämför man med enskilda AP-fonders avkastning blir skillnaden ännu större.

Bättre än börsen
Sjätte AP-fondens höga avkastning förklaras av en genomsnittlig årlig avkastning på nära 20 procent (19,4) av realiserade innehav i sektorn mogna tillväxtbolag. Här har Sjätte AP-fonden ca 70 procent av fondens totala innehav. Lägger man ihop realiserat och orealiserat, dvs både bolag som Sjätte AP-fonden sålt och de som man fortfarande äger, så blir den genomsnittliga årliga avkastningen 13,5 procent (1997-2008). Att jämföra med avkastningen motsvarande tidsperiod för börsen som ligger på 4,9 procent, vad gäller mogna tillväxtbolag. Pengarna har alltså växt snabbare hos Sjätte AP-fonden. I regeringens utvärdering finns fler exempel.

Ny inriktning sedan i höstas
Sjätte AP-fonden har alltsedan starten slitits mellan kravet på kortsiktig årlig avkastning och kravet på att investera i unga tillväxtbolag. Avkastningen inom merparten av Sjätte AP-fondens innehav har fått betala förlusterna i sektorn unga tillväxtbolag. Den negativa avkastningen inom unga tillväxtbolag har varit drygt 8 procent varje år, vilket motsvarar en sammanlagd förlust på 1,5 miljarder. Detta är den ryggsäck som Sjätte AP-fonden har burit med sig sedan IT-kraschen i början av 2000-talet.
- Vi skyller inte ifrån oss, men vi var i gott sällskap. Den så kallade nya ekonomin skulle frälsa allt och alla, säger Erling Gustafsson, vd Sjätte AP-fonden.
Detta till trots har Sjätte AP-fonden ökat det förvaltade kapitalet med drygt 60 procent sedan starten. Från 10,4 miljarder kronor till 16,4 miljarder (2008-12-31).

Källa:
Regeringens utvärdering som publicerades i maj 2009, regeringens skrivelse (2008/09:130) – Redovisning av AP-fondernas verksamhet t o m 2008.

För mer information:
Erling Gustafsson, vd Sjätte AP-fonden: 0708-741002
Ulf Lindqvist, kommunikationschef Sjätte AP-fonden: 0708-741048

Sjätte AP-fonden skiljer sig från övriga AP-fonder i och med att Sjätte ska ta en högre risk genom att i huvudsak investera i onoterade bolag. Sjätte AP-fonden har ökat sitt fondkapital med sex miljarder kronor sedan starten 1997. Totalt har Sjätte ett ägande i runt 350 bolag, varav ca 50 genom direktinvesteringar. Hälften (47%) av dessa ligger i Stockholm och Uppsala. En tredjedel (30%) av bolagen finns utanför de tre storstäderna och resterande (23%) i Göteborg. Läs mer på www.apfond6.se