Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fondens bolag Xeratech utsatt för plundring av grundare

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 16:11 CET

Sjätte AP-fonden har investerat i bolaget Xeratech. Bolagets grundare är nu sparkade då Sjätte tillsammans med banken misstänker att grundarna tömt bolaget på pengar. Xeratechs vd är särbo med Sjätte AP-fondens vd och kommer att sluta så fort den akuta situationen för bolaget är över.
-Det är bara att konstatera att det är klart olämpligt att det finns någon annan relation än en strikt affärsmässig mellan ägare och portföljbolag. Det var fel att rekryteringen av min särbo som vd godkändes. Min särbo Åsa Rödén kommer att sluta så fort bolagets akuta situation är över, säger Erling Gustafsson, vd Sjätte AP-fonden.

Efter att Sjätte AP-fonden gått in som ägare i Xeratech föreslog grundarna att Åsa Rödén skulle tillsättas som vd. Hon hade då tidigare förhandlat med grundarna om att gå in som delägare.
Beslutet att tillsätta vd togs av styrelseordföranden i Sjätte AP-fonden. Vd för Sjätte AP-fonden, Erling Gustafsson, deltog inte i beslutet.

Efterhand upptäcktes den ena felaktigheten efter den andra i bolagets räkenskaper. Det visade sig att den balansräkning som Sjätte AP-fonden och bolagets bank haft tillgång till, i stora delar inte stämde. Tillgångar som fanns upptagna saknades. Skulder som kom fram i efterhand, fanns inte medtagna.
Detta har lett fram till att Sjätte AP-fonden överväger att anmäla revisorerna som reviderade bokslutet.

I takt med att oegentligheter upptäcktes ställde Sjätte AP-fonden fler och fler frågor till grundarna av Xeratech. Det har lett till att grundarna inte längre är anställda i bolaget. Dock vägrar de fortfarande att svara på frågor om varulager som inte finns, ombyggnader där kostnader inte stämmer överens med vad som beställts osv. Listan kan göras lång.

Allvarligast för närvarande är att grundarnas agerande hotar hela företagets existens och de anställdas sysselsättning.


För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef Sjätte AP-fonden: 0708-741048

Sjätte AP-fonden skiljer sig från övriga AP-fonder i och med att Sjätte ska ta en högre risk genom att i huvudsak investera i onoterade bolag. Sjätte AP-fonden har ökat sitt fondkapital med sex miljarder kronor sedan starten 1997. Totalt har Sjätte ett ägande i runt 350 bolag, varav ca 50 genom direktinvesteringar. Hälften (47%) av dessa ligger i Stockholm och Uppsala. En tredjedel (30%) av bolagen finns utanför de tre storstäderna och resterande (23%) i Göteborg. Läs mer på www.apfond6.se