SEKO, facket för service och kommunikation

Sjöarbetsgivarna vill ersätta svensk arbetskraft med låglönebesättningar – SEKO förkastar kraven

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 15:39 CET

SEKO har under en längre tid förhandlat med Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF) och Sveriges Redareförening gällande nya villkor för sjömän, vilket har skett inom ramen för utredningen av ett svenskt internationellt skeppsregister (SIS). Nu ställer dock arbetsgivarna krav som omöjligen kan accepteras, anser fackförbundet SEKO, som organiserar sjömännen.Regeringens utredning om ett nytt fartygsregister föreslår bland annat att arbetsmarknadens parter ska komma överens om sänkta kostnader för sjöfarten.

– SARF och Redareföreningen krävde i överläggningarna att SEKO:s medlemmar, manskap i handelsflottans lastfartyg, skulle gå i land till sista man för att ersättas med lågavlönade filippinare. Dessutom skulle de svenska sjöfacken avstå sin förhandlingsrätt. Detta framställdes av arbetsgivarna som oavvisliga krav för fortsatta förhandlingar. Detta kunde självfallet inte SEKO gå med på, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.

SEKO:s utgångspunkt har varit att få igång en dialog mellan alla inblandade, och har presenterat ett stort åtgärdspaket för en konkurrenskraftig sjöfart, som bland annat innefattar ett flexiblare sjöfartsstöd, enklare regelverk för sjöfarten och att regeringen snarast verkställer riksdagens beslut att införa tonnageskatt.

– Sjöarbetsgivarna vill uppenbarligen inte förhandla, utan försöker den politiska vägen tvinga fram ett internationellt register som strider mot både svensk arbetsrätt och internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till, och som regeringens egen utredare själv avråder från. Detta är skamligt, säger Janne Rudén.


För ytterligare information:

Jonas Pettersson, Kommunikationschef, SEKO: 070-631 59 49
Erik Sandberg, Bitr kommunikationschef, SEKO: 070-600 24 96