Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Sjömärket Valen på Kalvsund blir byggnadsminne

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:14 CET

Stångmärket Valen är beläget på Kalvsunds högsta punkt i Göteborgs norra skärgård. Den är ett välkänt orienteringsmärke i detta skärgårdsavsnitt och syns vida omkring. Kalvsund är en ö som under lång tid utmärkt sig med sina sjömärken och omnämns i en holländsk sjöbok redan 1532.

Valens nedre del är formad som en båk, klädd med rödmålad panel som kröns av ett järnkors. Valen tillhör i sin nuvarande form den typ av sjömärken som uppfördes utmed kusten i början på 1800-talet och är representativ för denna typ.

Kustens fasta sjömärken i form av kummel, båkar och stångmärken har numera ersatts av moderna navigeringssystem. De fasta sjömärkena är en viktig del av vårt maritima kulturarv och har fortfarande stor betydelse för fritidstrafiken. Vid sidan av Valens ursprungliga funktion som farledsmarkering var stångmärket viktigt även för tull och lots och har därmed en tydlig koppling till Kalvsunds äldre samhälle. Valen är också ett sjömärke som är lätt att komma nära för allmänheten. Utifrån flera aspekter har Valen ett så högt kulturhistoriskt värde att Länsstyrelsen nu förklarar den som byggnadsminne.

Kontaktperson:
1:e antikvarie Lena Rundström
Telefon: 031-60 52 12
E-post: Lena Rundstrom