Sjöhistoriska museet

Sjömannen - myt, verklighet, framtid. Panelsamtal 10 mars på Sjöhistoriska

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 11:08 CET

Panelsamtal i två delar på Sjöhistoriska museet den 10 mars 12:30-17:00.
Fri entré. Välkommen!

Få yrken är så mytomspunna som sjömannens. Med hjälp av två samtalspaneler med deltagare från branschen tillsammans med historiker, etnologer m.fl. försöker vi reda ut hur bilden av sjömannen skapats, hur förankrade myterna är i verkligheten, vilken betydelse historien har för dagens sjömän och hur deras syn på yrket är idag och med blick åt framtiden. Samtalen är de avslutande i en serie med utställningen Sex & the Sea som utgångspunkt. Den uppmärksammade utställningen visas t o m den 3 april. 
 

Program den 10 mars
Sjöhistoriska museets hörsal

Del 1 12:30-14:30
14.30 Paus
Del 2 15:00-17:00

Deltagandet är helt fritt, före seminariet och i pausen finns möjlighet att köpa kaffe/te, smörgåsar och förfriskningar mm i Bistro Östberg.

Del 1, Det historiska perspektivet Få yrken är så mytomspunna som sjömannens. Vid samtalsseriens andra tillfälle försöker vi reda ut hur denna mytbildning uppstått och hur förankrad den är i verkligheten. Genom en historisk tillbakablick diskuterar vi sjömannens yrke, identitet och kultur under det gångna seklet, och hur bilden av sjömannen rotat sig i det allmänna medvetandet. Vem blev sjöman för 100 år sedan? Hur var det att verka i en homosocial miljö? Vilka kvinnor fanns i sjömannens kontaktnät? Hur annorlunda var egentligen sjömannens tillvaro och relationer? Och hur påverkar detta historiska bagage oss idag?

Moderator: Simon Ekström
Simon är docent i etnologi och lektor i maritim etnologi och koordinator för kandidatprogrammet för museer och kulturarv.
Ingrid Kaijser, författare till boken ”Kvinnliga sjömän – finns dom?”, tidigare intendent vid Sjöhistoriska museet.
Erik Nagel, frilansande folklorist och etnolog, som 2012 disputerade på en avhandling om svenska sjömäns levnadsberättelser.
Thomas Nilsson, historiker och högskolelektor som i sin forskning bland annat intresserat sig för sjömannens sociala historia samt skildringar av sjömän i skönlitteraturen.
Kjell Smitterberg, sjöman med långt yrkesliv till sjöss, däribland på Salénrederierna och Broströms.

Även på plats: Eva Hult, arkivarie och etnolog vid Sjöhistoriska museet samt ordf. i föreningen ”Genus i museer”

Del 2, Samtiden och framtiden Den som arbetar till sjöss befinner sig i ett isolerat mikrosamhälle, där ens arbetsplats också är ens hem. Hur fungerar detta i praktiken för dagens sjömän? Ser förutsättningarna inom sjömansyrket lika ut för alla oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning? Hur arbetar man med arbetsmiljörelaterade frågor? Och vad har de som studerar till olika sjömansyrken för visioner och förhoppningar om framtiden?

Moderator: Gertrud Hermansen
Marknadsekonom med särskild kompetens inom sjöfart och marinteknik, VD Align Agency.
Sophie Galvagnon, styrman på isbrytaren Atle, journalist för tidningen Jeune Marine med nyligen publicerad artikel om utställningen ”Sex and the Sea”.
Britta Stolt Patrikson, egen företagare inom HR, fd HR chef Transatlantic.
Ingrid Kaijser, författare till boken ”Kvinnliga sjömän – finns dem?”, etnolog och fd intendent vid Sjöhistoriska museet.
Mikael Lindmark, ombudsman SEKO Sjöfolk.
Sjöfartshögskolan, Representant från Sjöfartshögskolan. 

Med reservation för ev ändringar.

Sjöhistoriska museet i Stockholm är ett statligt museum för handelssjöfart, marinarkeologi, fritidsbåtar, Östersjöfrågor och andra maritima teman. Tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum ingår vi i myndigheten Statens maritima museer. www.sjohistoriska.se