Roslagsvatten

”SJÖORMEN” I GARNSVIKEN – EN INVESTERING FÖR 13 MILJONER KRONOR

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 10:08 CET

Med start hösten 2006 investerar Roslagsvatten 13 miljoner kronor i nya va-ledningar mellan Österåker och Brottby. Största delen av ledningarna, cirka 5,5 kilometer, kommer att gå genom Garnsviken norr om Åkersberga. Syftet med investeringen är dels att säkra dricksvattenförsörjningen till de ca 1100 personer som bor i området kring Brottby och dels att minska risken för läckage av avloppsvatten i Garnsviken.


Arbetet pågår som bäst och vid Sundby badplats ringlar sig den nya ledningen likt en stor sjöorm ut på vattnet. För att inte störa vattenmiljön och fågelliv utförs arbetet på senhösten. Själva monteringsarbetet utförs av norska dykerifirman Scan Dykk AS som svetsar samman de 18 meter långa rördelarna med en hastighet av 500 m per
dag. Den 15 december beräknas arbetet vara klart i sjön och då är ledningen fylld med vatten och med hjälp av tyngder sänkt till botten.


– Det finns redan vattenledningar i Garnsviken men de lades i för 30 år sedan. De har haft flera återkommande rörbrott under åren så nu är det dags att byta ut dem. Förra vintern fick vi till exempel ett avbrott under isen på dricksvattenledningen. Trots att
förhållandena vid tillfället var besvärliga med bland annat 50 cm tjock is lyckades vi täta läckan på mindre än 24 timmar. Under den tiden fick vi köra ut dricksvatten i vattentankar till abonnenterna, berättar Björn Olofsson, projektledare på Roslagsvatten.

Arbetet sker i två etapper
I Etapp 1, som startar hösten 2006, kommer den nya dricksvattenledningen dras genom Garnsviken. Ledningen kommer att få sammanlagd längd på ca 7 kilometer varav 5,5 kilometer under vatten och resten på land. I dagsläget kommer ledningen
att förse 1100 personer med dricksvatten men för att kunna hantera ytterliggare inflyttning i området är den nya ledningen dimensionerad för att klara upp till 2000 personer. Dricksvattenledningen är planerad att tas i drift under våren 2007.

I Etapp 2, som kommer att påbörjas hösten 2007, ska även en ny avloppsledning dras med samma sträckning. Syftet är att säkerställa driften och minimera risken för miljöpåverkande utsläpp. Av säkerhetsskäl kommer även den nya avloppsledningen att tillverkas av samma kraftiga material som dricksvattenledningen. Avloppsledningen är planerad att tas i drift i december 2007.

För ytterligare information:
Mikael Medelberg, VD Roslagsvatten. Tel: 08-540 835 13
Björn Olofsson, projektledare. Tel: 08-540 835 53