Båtfolket

Sjörättsinstitutet visar att den nya sjöpromillelagen inte är motiverad!

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 17:19 CEST

I den senaste utgåvan av Svensk Juristtidning (http://www.svjt.org) visar Sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet åter att den att den nya och unika sjöpromillelagen som infördes 2010 inte är motiverad.  Institutet slår fast att nu återstår att riva upp lagen som tycks göra mer skada än nytta.

Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Lagen inte lett till någon ökad säkerhet. Tidigare lag var tillräcklig
  • Polis, kustbevakning och åklagarmyndighet måste idag lägga ner oerhört mycket tid på de harmlösa företeelser som lagen tar fasta på
  • Lagen är osäker i sin rättstillämpning och delvis i motsats till övrig sjölag

Professor Hugo Tiberg slår fast att för de små eller statistiskt omätbara riskerna vid normalt låga alkoholintag framstår den nya promilleregeln mer som ett ingrepp i levnadssätt, än som någon sjösäkerhetsfrämjande åtgärd. Lagen måste därför snarast arbetas om där man tar hänsyn till de speciella förhållanden som råder till sjöss. 

Rapporten Riskbild och straff vid sjöfylleri går att läsa i Svensk Juristtidning (SvJT 1913ss. 532–539) men kan med Sjörättsinstitutet och artikelförfattarens tillåtelse även laddas ner i sin helhet nedan:


Artikeln uppmärksammad av den ideella aktionsgruppen Båtfolket. Vi är en grupp sjöfarare som anser att samhällets resurser ska användas där de behövs, att lagar ska stiftas på saklig grund, uppfylla fundamentala krav på rättssäkerhet samt inte i onödan detaljreglera och moralisera över hur vi medborgare lever våra liv.www.båtfolket.se