Vänsterpartiet

Sjöstedt besöker Pajala och interpellerar om Kaunisvaara

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2010 13:09 CET

Siv Holma och Jonas Sjöstedt, båda riksdagsledamöter för Vänsterpartiet, besöker Pajala måndagen den 15 november.

I samband med besöket har Jonas Sjöstedt ställt en interpellation till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

I Kaunisvaara kommer en av Europas största järnmalmsgruvor snart att öppna. Det här kommer att skapa flera hundra arbetstillfällen och bidra till regional utveckling. Gruvan är därför av mycket stor betydelse för både regionen och Sverige som helhet.

Det finns dock planer på att de omfattande malmtransporterna ska ske genom lastbiltransporter till Svappavaara. Beräkningar visar att det handlar om 200 extremt stora och tunga lastbilar som kommer att rulla dygnet runt på den 16 mil långa vägen. Det kommer att leda till omfattande miljöproblem och slitage på vägarna i årtionden framöver och är naturligtvis inte ett hållbart sätt att förflytta malm på.

Vad som krävs är att malmen från Kaunisvaara istället fraktas på järnväg. Idag saknar dock Pajala järnvägsförbindelser, men det finns lösningar.

Den ena lösningen är att det byggs en ny järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara och därmed koppla ihop järnvägen från gruvan med den befintliga Malmbanan.

Den andra lösningen är att det byggs en ny järnväg med finsk spårbredd till Kolari på finska sidan och sedan på finsk järnväg frakta malmen ned till Haparanda. Från Haparanda kan man sedan lägga ned en finsk spårbredd i samband med bygget av Haparandabanan, vilket möjliggör att Kalix blir svensk utskeppningshamn för malmen.


Med bakgrund av detta frågar Jonas Sjöstedt:

1. Avser statsrådet verka för att malmen från Kaunisvaara kan fraktas på järnväg istället för på väg?

2. Avser statsrådet lämna förslag till kostnadsförslag för olika järnvägsalternativ av malm från gruvan i Kaunisvaara?

 

Mer information:

 Jonas Sjöstedt, 070-554 15 21

 Siv Holma, 070-343 95 83