Vägverket

Sju av åtta unga förare som trafikdödas har alkohol eller droger i blodet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:04 CEST

Nya analysresultat från södra Sverige bekräftar att antalet dödsolyckor med alkohol eller droger inblandade fortsätter att ligga på en hög nivå. I Västsverige, som i det här sammanhanget omfattar Värmlands, Västra Götalands och Hallands län, var dessutom andelen alkohol- eller drogrelaterade dödsolyckor under förra året den högsta sedan 1997, då Vägverket gjorde sina första djupstudier av dödsolyckor.

Vägverkets tre sydligaste regioner har nu analyserat samtliga dödsolyckor i trafiken 2003. Mer än var fjärde dödsolycka var alkohol- eller drogrelaterad.

– Antalet alkohol- och drogrelaterade olyckor ligger kvar på en hög nivå, medan övriga dödsolyckor går ned. Särskilt tydligt märks det i Västsverige, säger Kenneth Svensson, analytiker på Vägverket Region Väst.

– De unga förarna utmärker sig. Sju av åtta förare under 30, som omkom i singelolyckor i Västsverige förra året, var påverkade av alkohol eller droger, säger Kenneth Svensson.

När det gäller alkohol och trafik satsar Vägverket på bland annat kampanjen Don't drink and drive, som sträcker sig över flera år och riktar sig till ungdomar. Vägverket bidrar också till att sprida den så kallade Skellefteåmodellen, som går ut på att snabbt försöka få in en person som blivit ertappad som rattfull i ett behandlingsprogram. Rattfyllerister är ofta personer som har någon form av beroende. Ett annat område för satsningar är alkolåset, där Vägverket dels installerar lås i egna bilar, dels har en dialog med såväl den lagstiftande nivån som fordonstillverkare och åkerier.

– Det skulle ge en enorm effekt om alla körde nyktra, höll hastighetsbegränsningen och använde bilbälte, säger Kenneth Svensson.

För mer information, välkommen att kontakta Vägverket Region Väst
Kenneth Svensson 031-63 52 37, 070-513 22 59Region Väst
Information och kommunikation: Postadress: 405 33 Göteborg.
Telefon: 031 - 63 50 00. Telefax: 031 - 63 52 70.
E-post: vagverket.got@vv.se
Informationsansvarig: Eva-Marie Mendahl Telefon: 031 - 63 68 06.
Mobil: 070 - 311 63 80. Telefax: 031 - 63 52 70.
E-post: eva-marie.mendahl@vv.se
Pressinformatör: Åke Wessman Telefon: 031 - 63 68 03.
Mobil: 070 - 362 94 60. Telefax: 031 - 63 52 70.
E-post: ake.wessman@vv.se